Auteur: Hans Schmeets, Leonie Cornips

Talen en dialecten in Nederland

Wat spreken we thuis en wat schrijven we op sociale media?

Over deze publicatie

Landelijke representatieve studies naar taalgebruik zijn schaars. Dit artikel probeert in deze lacune te voorzien, waarbij gebruik is gemaakt van het CBS-onderzoek Sociale samenhang en welzijn (SSW), dat in 2019 onder ruim 7,5 duizend personen is uitgevoerd. Ruim drie kwart van de 15-plussers geeft aan dat Nederlands de voertaal thuis is. De rest spreekt thuis een regionale taal, waaronder Fries, Limburgs en Nedersaksisch (10,2 procent), een dialect (5,4 procent) of een andere taal (8,2 procent). Niet alleen zijn er grote verschillen tussen regionale gebieden en bevolkingsgroepen in spreektalen thuis, maar ook in het gebruik van talen en dialecten op de sociale media. Dit inzicht in het spreken en schrijven van talen in Nederland is belangrijk voor taalbeleid (KNAW, 2018).