Huidige twintigers gaan vaker uit elkaar

Bijlage

B.1 Logistische regressieanalyse op persoonsjaren van de kans op scheiding van personen die op 24- tot 30-jarige leeftijd voor het eerst gingen samenwonen, 2003-20181)
Model 1Model 2Model 3Model 4
Mannen VrouwenOngehuwdGehuwd
Duur van de relatie, in jaren0.088***0.103***0.111***0.098***
Duur van de relatie, in jaren(0.004)(0.004)(0.003)(0.006)
Duur, gekwadrateerd-0.006***-0.007***-0.010***-0.004***
Duur, gekwadrateerd(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)
Leeftijd bij aanvang samenwoonperiode-0.020***0.003-0.018***0.013***
Leeftijd bij aanvang samenwoonperiode(0.003)(0.003)(0.002)(0.004)
OngehuwdRef.Ref.
Gehuwd-0.949***-0.894***
Gehuwd(0.009)(0.010)
ManRef.Ref.
Vrouw-0.063***0.030***
Vrouw(0.006)(0.011)
Minderjarige kinderen in het huishouden-0.454***-0.546***-0.478***-0.508***
Minderjarige kinderen in het huishouden(0.011)(0.011)(0.009)(0.015)
Migratieachtergrond0.278***0.292***0.352***0.161***
Migratieachtergrond(0.010)(0.010)(0.008)(0.014)
Laag onderwijsniveauRef.Ref.Ref.Ref.
Middelbaar onderwijsniveau-0.252***-0.184***-0.208***-0.272***
Middelbaar onderwijsniveau(0.011)(0.015)(0.010)(0.017)
Hbo-0.558***-0.444***-0.435***-0.743***
Hbo(0.013)(0.015)(0.011)(0.019)
Wo-0.688***-0.548***-0.525***-0.985***
Wo(0.015)(0.017)(0.013)(0.023)
1e inkomenskwintiel2)Ref.Ref.Ref.Ref.
2e inkomenskwintiel2)-0.052***-0.279***-0.161***-0.162***
2e inkomenskwintiel2)(0.015)(0.017)(0.013)(0.023)
3e inkomenskwintiel2)-0.330***-0.650***-0.543***-0.284***
3e inkomenskwintiel2)(0.015)(0.016)(0.012)(0.023)
4e inkomenskwintiel2)-0.558***-0.959***-0.864***-0.331***
4e inkomenskwintiel2)(0.016)(0.017)(0.013)(0.024)
5e inkomenskwintiel2)-0.463***-0.977***-0.826***-0.288***
5e inkomenskwintiel2)(0.017)(0.018)(0.014)(0.026)
Werknemer, vast contact3)Ref.Ref.Ref.Ref.
Werknemer, tijdelijk contract3)0.206***0.178***0.168***0.266***
Werknemer, tijdelijk contract3)(0.009)(0.010)(0.008)(0.015)
Zelfstandige3)0.129***-0.0130.104***0.010
Zelfstandige3)(0.013)(0.018)(0.012)(0.020)
Uitkeringsontvanger3)0.579***0.314***0.429***0.483***
Uitkeringsontvanger3)(0.016)(0.015)(0.013)(0.020)
Volgt opleiding3)0.459***0.227***0.298***0.158***
Volgt opleiding3)(0.019)(0.021)(0.015)(0.054)
Inactief3)0.576***-0.0270.259***0.172***
Inactief3)(0.023)(0.020)(0.018)(0.028)
Huurwoning Ref.Ref.Ref.Ref.
Koopwoning -0.322***-0.324***-0.306***-0.390***
Koopwoning (0.009)(0.009)(0.007)(0.015)
Status woning onbekend-0.482***-0.812***-0.630***-0.542***
Status woning onbekend(0.017)(0.020)(0.015)(0.024)
Geboren in 1977-1981Ref.Ref.Ref.Ref.
Geboren in 1982-19860.067***0.051***0.058***0.047***
Geboren in 1982-1986(0.008)(0.009)(0.007)(0.013)
Geboren in 1987-19900.213***0.142***0.178***0.113***
Geboren in 1987-1990(0.012)(0.013)(0.010)(0.022)
Constante-1.856***-2.169***-1.674***-3.647***
Constante(0.069)(0.077)(0.060)(0.109)
Observaties (persoonsjaren)2.546.0152.353.7522.715.5882.237.225
Personen352.470312.570549.134382.071
Pseudo R-squared .06.05.04.03
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
1) Standaardfouten tussen haakjes en gecorrigeerd voor het feit dat meerdere observaties toebehoren aan dezelfde persoon (in STATA via vce cluster).
2) Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen.
3) Sociaaleconomische categorie (zwaartepunttypering).