Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019

Literatuur

Berg, Han van den en Frank van der Linden (2021). Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers.

CBS (2020). De arbeidsmarkt in cijfers 2019. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen/Bonaire. 

Malkaoui, Ilham, Jeanine van Wissen-Floris, Jeroen Borghuis, Katja Chkalova en Maarten Bloem (2020). Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2018. Paper, november 2020. 

Takkenberg, D.E.W. en J.J. Walschots (1992). Lonen van werknemers met verschillende opleiding. Supplement bij de sociaal-economische maandstatistiek 1992(5), 5-18.