Auteur: Rianne Kloosterman, Math Akkermans, Carin Reep, Maartje Tummers – van der Aa
(On)gezonde leefstijl 2022: opvattingen, motieven en gedragingen

Referenties

Aerde, M. van, E. Croes en M. Willemsen (2020). Notitie: Roken is een verslaving. Trimbos-instituut, Utrecht.
Roken is een verslaving - Trimbos-instituut

 

Boer. J., et al. (2022) Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2021. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven.

Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2021 | Rapport | Rijksoverheid.nl

 

Brink, L., B. Breedveld en S. Peters (2023). Factsheet Suppletieadviezen vitamines mineralen en spoorelementen. Voedingscentrum. Den Haag. Geraadpleegd op 2 maart 2023.
Factsheet Suppletieadviezen vitamines mineralen en spoorelementen.pdf (voedingscentrum.nl)

 

CBS (2023a). Gezondheidsenquête vanaf 2014. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Gezondheidsenquête vanaf 2014 (cbs.nl)

 

CBS (2023b). Belevingen. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Belevingen (cbs.nl)

 

CBS StatLine (2022). Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
StatLine - Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981 (cbs.nl)

 

Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS in samenwerking met RIVM en Trimbos-instituut, 2014-2022.
Gezondheidsenquête vanaf 2014 (cbs.nl)
StatLine - Leefstijl; persoonskenmerken (cbs.nl)
Leefstijlmonitor | RIVM

 

Gezondheidsraad (2015). Richtlijn goede voeding 2015. Den Haag.
Richtlijnen goede voeding 2015 | Advies | Gezondheidsraad

 

Gezondheidsraad (2017). Beweegrichtlijnen 2017. Den Haag.
Beweegrichtlijnen 2017 | Advies | Gezondheidsraad

 

Gezondheidsraad (2019). Naar een voldoende inname van vitamines en mineralen. Den Haag.
Naar een voldoende inname van vitamines en mineralen | Advies | Gezondheidsraad

 

Harbers, M., T. Hulshof, R. Schaink en C. Schrijvers (2021). Inventarisatie COVID-19 onderzoeken: Preventie en zorg & Brede maatschappelijke vraagstukken. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
Inventarisatie Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede Maatschappelijke vraagstukken Rapportage nr. 10: leefstijl en lichamelijke gezondheid (rivm.nl)

 

Hilderink, H. en M. Verschuuren (2018). Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Een gezond vooruitzicht. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
VTV-2018 | RIVM

 

LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut in samenwerking met RIVM en CBS, 2016, 2018 en 2020.
Onderzoeksbeschrijving Aanvullende Module Middelen | RIVM
Leefstijlmonitor | RIVM

 

Reep, C. en C. Hupkens (2021). Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl. Statistische Trends. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/ Heerlen/ Bonaire.
Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl (cbs.nl)

 

Rijksoverheid (2018). Nationaal Preventieakkoord. Naar een gezonder Nederland. Rijksoverheid, Den Haag.
Maatregelen Nationaal Preventieakkoord | Gezondheid en preventie | Rijksoverheid.nl

 

Rijksoverheid (2022). Beweegalliantie. Rijksoverheid, Den Haag.
Beweegalliantie van start met Carl Verheijen als voorzitter | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

 

RIVM (2014). Leefstijlmonitor. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
Leefstijlmonitor | RIVM

 

RIVM (2019). Opzet voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
Opzet Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord (rivm.nl)

 

RIVM (2020). De meeste Nederlanders eten niet volgens de Schijf van Vijf. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
De meeste Nederlanders eten niet volgens de Schijf van Vijf | RIVM

 

RIVM (2021a). Onderzoeksbeschrijving Aanvullende Module Middelen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
Onderzoeksbeschrijving Aanvullende Module Middelen | RIVM

 

RIVM (2021b). Impactvolle determinanten: Ongezonde voeding. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
LR_012065_131709_Factsheet _ongezonde_voeding_V5.pdf (rivm.nl)

 

RIVM (2023a). Achtergrond Voedselconsumptiepeiling. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
Achtergrond | Voedselconsumptiepeiling (wateetnederland.nl)

 

RIVM (2023b). Nederland eet steeds gezonder: meer plantaardig en minder rood en bewerkt vlees. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
Nederland eet steeds gezonder: meer plantaardig en minder rood en bewerkt vlees | RIVM
Richtlijnen | Wat eet Nederland

 

Trimbos-instituut (2023a). Expertisecentrum Alcohol – Dossiers Alcoholschade. Trimbos-instituut, Utrecht.
Expertisecentrum Alcohol - Trimbos

 

Trimbos-instituut (2023b). De risico’s van alcohol. Trimbos-instituut, Utrecht.
De risico's van alcohol - Wat je moet weten - ALCOHOLinfo.nl

 

Trimbos-instituut (2023c). Cijfers alcohol. Trimbos-instituut, Utrecht.
Feiten en cijfers over gebruik van alcohol - Trimbos-instituut

 

Trimbos-instituut (2023d). Cijfers roken. Trimbos-instituut, Utrecht.
Cijfers roken - Trimbos-instituut
Kerncijfers roken 2021 - Trimbos-instituut

 

Trimbos-instituut (2023e). Stoppen met roken: feiten en cijfers. Trimbos-instituut, Utrecht.
Stoppen met roken: feiten en cijfers - Trimbos-instituut

 

Vitamine Informatie Bureau (2023). Alle informatie over vitamines en mineralen.
Alle informatie over vitamines en mineralen - Vitamine Informatie Bureau (vitamine-info.nl)

 

Voedselconsumptiepeiling (VCP), RIVM, 2012-2016 en 2019-2021.
Achtergrond | Voedselconsumptiepeiling (wateetnederland.nl)
Resultaten | Wat eet Nederland
Leefstijlmonitor | RIVM
Voedingsstofsupplementen | Wat eet Nederland
Verandering consumptie voedingsstofsupplementen | Wat eet Nederland
Supplementen | Wat eet Nederland

 

Voedingscentrum (2023a). Voedingsstoffen. Den Haag.
Voedingsstoffen | Voedingscentrum

 

Voedingscentrum (2023b). Schijf van Vijf-vak: groente en fruit. Den Haag.
Schijf van Vijf-vak: groente en fruit | Voedingscentrum

 

Voedingscentrum (2023c). Vitamines. Den Haag.
Vitamines | Voedingscentrum

 

Voedingscentrum (2023d). Vitamines, mineralen en supplementen. Den Haag.
Vitamines, mineralen en supplementen | Voedingscentrum

 

Voedingscentrum (2023e). Botontkalking en osteoporose. Den Haag.
Botontkalking en osteoporose | Voedingscentrum

 

Voedingscentrum (2023f). BMI berekenen. Den Haag.
BMI berekenen | Voedingscentrum.

 

Volksgezondheid Toekomst Verkenning (2020). Thema COVID-19, Kwetsbaarheid bevolking. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
Thema COVID-19 | Kwetsbaarheid bevolking | Volksgezondheid Toekomst Verkenning

 

Westen-Lagerweij, N.A. van, J. Bommelé, M.C. Willemsen en E.A. Croes (2022). Mentioning smoking cessation assistance during healthcare consultations matters: findings from Dutch survey research. European Journal of Public Health, 32(5), 747-752.
Mentioning smoking cessation assistance during healthcare consultations matters: findings from Dutch survey research - PubMed (nih.gov)

 

Westen-Lagerweij, N.A. van, N. van den Eeden en J. Bommelé (2022). Infographic Meeroken door kinderen: feiten en cijfers 2020. Trimbos-instituut, Utrecht.
Infographic Meeroken door kinderen: feiten en cijfers 2020 - Trimbos-instituut

 

Wit, G. de, P. van Gils, E. Over, A. Suijkerbuijk, J. Lokkerbol, F. Smit, W. Spit, S. Evers en R. de Kinderen (2018). Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven.
Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen | RIVM