Auteur: Rianne Kloosterman, Math Akkermans, Carin Reep, Maartje Tummers – van der Aa
(On)gezonde leefstijl 2022: opvattingen, motieven en gedragingen

Bijlage A. Meer cijfers

Het complete achterliggende cijfermateriaal dat behoort bij de in deze publicatie gepresenteerde uitkomsten uit het onderzoek Belevingen 2022 is inclusief 95% betrouwbaarheidsmarges (boven- en ondergrens) opgenomen in een tabellenset die aan deze publicatie is toegevoegd.