Auteur: Luca Janssen, Marleen Wingen
Effectevaluatie Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 2022

Referenties

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (2023). Jugendfreiwilligendienste.

CBS. (2022, juli). Maatschappelijke diensttijd 2021.

CBS. (2022, december). Stapeling en (multi)problematiek, 2017-2021. 

CBS. (2022, oktober). Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk

CBS. (2023, maart). Huishouden met laag inkomen.

CBS. (2023, mei). Sociale contacten en maatschappelijke participatie.

McBride, A. S. (2004). Civic service worldwide: Defining a field, building a knowledge base. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 8-21.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2023). Onderzoeksrapportage MDT 2022.

République Française. (2023). Savoir organiser la formation civique et citoyenne des volontaires. Opgeroepen op 06 2023

Rijksoverheid. (2023). Aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv).

Volunteering Matters. (2016). fulltime volunteering