Auteur: Luca Janssen, Marleen Wingen
Effectevaluatie Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 2022

Bijlage A

Talentontwikkeling

De volgende vijf stellingen zijn gesteld aan de respondenten:

  1. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn.
  2. Als dingen niet gaan zoals ik verwacht, kan ik er goed mee omgaan.
  3. Ik wil graag uitgedaagd worden.
  4. Ik heb het gevoel dat ik invloed heb op wat er in mijn leven gebeurt.
  5. Ik ben goed op de hoogte van mijn kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Respondenten konden op een schaal van 1 tot 5 antwoorden in hoeverre ze het eens waren per stelling. 1 staat voor helemaal eens en 5 staat voor helemaal oneens.