CBS gaat over naar de reguliere statistieken over sterfte en doodsoorzaken van voor corona

1. Inleiding

Het CBS gaat terug naar de manier waarop het vóór het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 het aantal overlijdens en de oversterfte publiceerde. De sterftemonitor van het RIVM wordt, net als voor de pandemie, weer de belangrijkste bron voor het meten en in de gaten houden van mogelijke oversterfte per week in Nederland. De COVID-19-sterftemonitor was daarop tijdens de pandemie een belangrijke aanvulling voor het monitoren van de sterfte en de impact van het virus in Nederland. Kort na het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020 was er in de maatschappij grote behoefte de mogelijke impact van het nieuwe virus op de sterfte in kaart te brengen. Die noodzaak is niet langer aanwezig; één sterftemonitor volstaat. Eerder, in april 2023, was de publicatiefrequentie al verlaagd. Vanaf januari 2024 stopt het CBS helemaal met het berekenen van de mogelijke oversterfte op weekbasis. Met de reguliere Sterftestatistiek en Doodsoorzakenstatistiek blijft het CBS zowel het aantal overledenen als de ontwikkelingen in de doodsoorzaken voortdurend monitoren. Daarnaast blijft de oversterfte gemonitord via de Sterftemonitor van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).