Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)

4. Publicaties

Een overzicht van recente CBS publicaties met betrekking tot vermogen is beschikbaar via de themapagina Inkomen & Bestedingen, en reguliere vermogenstabellen (vanaf 2006) worden jaarlijks geactualiseerd op StatLine.

Voor de periode 2002-2014 zijn soortgelijke vermogensgegevens te vinden op StatLine. Wegens verschillen in de wijze van samenstelling zijn deze niet geheel vergelijkbaar met uitkomsten van latere jaren:

  • Er is een revisie doorgevoerd (zie paragraaf 3.5), daarom is gestart met een nieuwe reeks vanaf 2006.
  • De gegevens over de vermogensverdeling voor de periode t/m 2010 zijn gebaseerd op het Inkomenspanelonderzoek (IPO).

Voor de periode 1993-2000 zijn ook vermogensgegevens te vinden op StatLine. Wegens verschillen in de wijze van samenstelling zijn deze niet geheel vergelijkbaar met uitkomsten van latere jaren:

  • Het Nederlandse belastingstelsel is in 2001 gewijzigd. Tot en met 2000 werden de grote vermogens belast via de vermogensbelasting. Voor de personen met aangifte inkomstenbelasting werd de waarde van het vermogen afgeleid uit de inkomsten uit vermogen. Vanaf 2001 is het belastingstelsel herzien en is het zogenaamde boxenstelsel ingevoerd waarbij inkomsten- en vermogensbelasting geïntegreerd zijn.
  • De gegevens over de vermogensverdeling voor de periode 1993-2000 zijn gebaseerd op het Inkomenspanelonderzoek (IPO).

De in dit document beschreven statistiek is voor bevoegde onderzoeksorganisaties beschikbaar als microdata; zie de catalogus voor de diverse bestanden.