Aanvullende onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek van huishoudens (vanaf 2006)

1. Inleiding

De Vermogensstatistiek geeft een beeld van de samenstelling en verdeling van het vermogen van huishoudens in Nederland. De statistieken over inkomen en vermogen komen tot stand via het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV). De basisgegevens worden grotendeels ontleend aan de administraties van de Belastingdienst op het gebied van de inkomstenbelasting.

In dit document wordt de Vermogensstatistiek vanaf 2006 beschreven. Allereerst wordt ingegaan op de achtergrond van de Vermogensstatistiek en de verschillende vermogensbegrippen. Dan worden de gebruikte gegevens en de totstandkoming van de vermogenscijfers besproken. Tot slot komen de publicaties aan bod.