Auteur: Astrid Pleijers, Robert de Vries
Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden

Referenties

Algemeen Dagblad (2018). Afschaffen termen hoger en lager opgeleid heeft geen zin.

Algemeen Dagblad (2021). Er zijn te veel bullshitbanen, die ontstaan niet onder mensen die praktisch zijn opgeleid.

Beuningen, J. van & Coumans, M. (2021). Welzijnsongelijkheid: verschillen in geluk en tevredenheid. Statistische Trends, CBS.

Bruggink, J.W., Uiters, E., Plasmans, M., Stoeldraijer, L., Knoops, K. & Willems, R. (2021). Gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau. Methodebeschrijving naar aanleiding van revisie. CBS webpublicatie. 

CBS (2017). Lager opgeleiden minder gezond en tevreden. CBS nieuwsbericht, 14 december 2017.

De Correspondent (2021). Onderwijs kweekt vmbo’ers vol zelftwijfel en arrogante gymnasiasten – en dat is slecht nieuws voor de democratie.

De Groene Amsterdammer (2021). Het terechte chagrijn van praktisch geschoolden.

De Volkskrant (2021). Waarom er straks weer amper mbo’ers in de Tweede Kamer zitten (en hoe we dat kunnen voorkomen).

Didactief online (2020). Hardnekkige hierarchie.

Europees Parlement (2021). The European Education Area and the 2030 strategic framework for education and training (europa.eu)

Fouarge D. (2017). Vakmanschap en groei in beroepen. Vakblad Profiel, 2 (maart 2017).

Inspectie van het Onderwijs (2019). Inge de Wolf - artikel de Publieke tribune Human Kansenongelijkheid is niet alleen een probleem van de randstad.

Intermediair (2018). Je bent minder nuttig dan 70 procent van de beroepsbevolking.

Ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties (2003). Analyse van de Nederlandse innovatiepositie. Publicatienummer 03 DC 04.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2016). Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt.

NOS (2018). Slob: ouders stop met pushen, vmbo is geen bezigheidstherapie.

Pharos. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Pleijers, A. & Hartgers, M. (2019). De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later. Statistische Trends, CBS 27 juni 2019.

ROA (2019). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024. ROA Rapport/ROA-R-2019/7

Thor van, J. & van der Mooren, F. (2020). Gepromoveerden op de arbeidsmarkt. Statistische Trends, CBS.

Traag, T., Van der Valk, J., Van der Velden, R., De Vries, R & Wolbers, M.H.J. (2005). Waarom doet opleiding ertoe? Een verklaring van het effect van het hoogst bereikte opleidingsniveau op de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters. Pedagogische Studiën, 82, 453-469.

Traag, T., Van der Valk, J., Van der Velden, R., De Vries, R & Wolbers, M. (2004). Leren loont! De overgang van school naar werk voor leerlingen van het VOCL ’89, ROA-R-2004/6. Maastricht: ROA/CBS.

Trouw (2016). Spreek niet van hoog en laag onderwijs.

VO Raad (2018). In Trouw: Stop met de term Lager opgeleid, 5 april 2018.

Van der Velden, R.K.W. & Wolbers, M.H.J. (2007). How much does education matter and why? The effects of education on socio-economic outcomes among school-leavers in the Netherlands. European Sociological Review, 23(1), 65-80.

Ter Weel, B. (2012). Loonongelijkheid in Nederland stijgt. CPB Policy Brief, 2012/06.

De Wolf, I. Ariës, R. & S. van Wetten, 2020. Drie uitdagingen om alle leerlingen gelijke kansen te geven. In: De Nieuwe Meso. Vakblad over onderwijs en leiderschap.

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/onderwijs-en-beroepen/isced

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/onderwijs-en-beroepen/standaard-onderwijsindeling--soi--