Zoekresultaten

8 resultaten voor keyword:onderwijsclassificatie
8 resultaten voor keyword:onderwijsclassificatie

Arbeidsdeelname; onderwijsniveau

Beroepsbevolking onderwijsniveau; werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, geslacht, leeftijd,

Cijfers

Arbeidsdeelname; jongeren

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Jongeren (15 tot 25 jaar), geslacht, onderwijsdeelname

Cijfers

Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden

Kan er met de gegevens en onderwijsindelingen van het CBS een goed onderscheid worden gemaakt tussen theoretisch en praktisch opgeleiden? Is de indeling in praktisch en theoretisch opgeleiden een...

Publicaties

Vo; door- en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regio 2003-2018

Voortgezet onderwijs; doorstroom en uitstroom van leerlingen Onderwijssoort basisjaar, onderwijspositie volgend schooljaar

Cijfers

Arbeidsparticipatie met opleiding onderwijs het hoogst

De nettoarbeidsparticipatie van niet-onderwijsvolgende jongeren was in 2015/2017 het hoogst onder degenen met een hbo- of wo-diploma in de richting onderwijs

Artikelen

Arbeidsmarktsituatie jongeren; regio (indeling 2017) 2005-2016

Jongeren (15 tot 27 jaar) Onderwijsdeelname, kenmerken arbeid, uitkering, ingeschreven UWV, regio

Cijfers

Vrijwel alle middelbare scholieren leren door

In het schooljaar 2014/’15 behaalden bijna 180 duizend leerlingen een diploma in het voorgezet onderwijs (bekostigd

Artikelen
Artikelen