Standaard Onderwijsindeling (SOI)

De SOI is een classificatie van opleidingen naar niveau en richting. De SOI is ontwikkeld voor gebruik bij statistiek en onderzoek en voor administratieve doeleinden in Nederland. De SOI-code bestaat uit zes cijfers die zo gedetailleerd mogelijk niveau en richting van een opleiding coderen. De eerste twee cijfers geven het niveau (1-7) respectievelijk het subniveau (0-3) van een opleiding aan. Uit de volgende vier cijfers kan de richting van een opleiding worden afgeleid: sector, subsector, rubrieksgroep en rubriek. Omdat er voortdurend opleidingen bijkomen, wordt deze indeling jaarlijks geactualiseerd.

Van de SOI zijn de volgende versies beschikbaar:

Standaard onderwijsindeling - SOI

Standaard Onderwijsindeling 2016

De SOI 2016 is een classificatie van opleidingen naar niveau en richting.

Lees meer over over Standaard Onderwijsindeling 2016
Standaard Onderwijsindeling 2006

De revisie behelst een nieuwe indeling van de opleidingen naar richting.

Lees meer over over Standaard Onderwijsindeling 2006
Standaard Onderwijsindeling 1998

Deze publicatie is een volledige verantwoording van het hoe en waarom van de SOI in het algemeen

Lees meer over over Standaard Onderwijsindeling 1998