Standaard Onderwijsindeling (SOI)

De SOI is een classificatie van opleidingen naar niveau en richting. De SOI is ontwikkeld voor gebruik bij statistiek en onderzoek en voor administratieve doeleinden in Nederland. De SOI-code bestaat uit zes cijfers die zo gedetailleerd mogelijk niveau en richting van een opleiding coderen. De eerste twee cijfers geven het niveau (1-7) respectievelijk het subniveau (0-3) van een opleiding aan. Uit de volgende vier cijfers kan de richting van een opleiding worden afgeleid: sector, subsector, rubrieksgroep en rubriek. Omdat er voortdurend opleidingen bijkomen, wordt deze indeling jaarlijks geactualiseerd.

Van de SOI zijn de volgende versies beschikbaar:

Standaard onderwijsindeling - SOI

  1. Standaard Onderwijsindeling 2016
  2. Standaard Onderwijsindeling 2006
  3. Standaard Onderwijsindeling 2003
  4. Standaard Onderwijsindeling 1998