Basisverlegging inputprijsindexcijfers Grond-, weg- en waterbouw van 2010=100 naar 2015=100

5. Overgang van referentiejaar 2010=100 naar 2015=100

Tegelijkertijd met de publicatie van de cijfers van januari 2020 voor de nieuwe reeks 2015=100, zijn de tabellen van de reeks 2010=100 stopgezet. Voor actuele cijfers wordt u verwezen naar de reeksen 2015=100.
Voor de GWW Totaal en de deelgebieden geldt dat u, indien gewenst, de nieuwe reeks 2015=100 kunt koppelen aan de oude reeks 2010=100. Hieronder wordt een advies gegeven over de wijze waarop u kunt overgaan van de oude op de nieuwe reeksen. Wanneer u de uitkomsten van de prijsindexcijfers GWW wilt gebruiken voor indexatie, heeft u een aantal keuzemogelijkheden:
 • De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt in of na januari 2008 en die duurt tot uiterlijk oktober 2019 wordt gebaseerd op de reeks 2010=100.
 • De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt in of na januari 2012 en die duurt tot een tijdstip na oktober 2019 wordt gebaseerd op de reeks 2015=100.
 • De berekening van een prijsontwikkeling over een periode die aanvangt in de periode januari 2008 tot en met oktober 2011 en die duurt tot een tijdstip na oktober 2019 wordt gebaseerd op een geschakelde reeks 2010=100. Hierbij moet vanaf januari 2020 binnen de reeks 2015=100 de procentuele ontwikkeling ten opzichte van oktober 2018 berekend worden, omdat het prijsindexcijfer voor oktober 2018 het laatst gepubliceerde definitieve cijfer op basis 2010=100 is geweest; deze ontwikkeling moet vervolgens worden ‘gezet op’ de uitkomsten van oktober 2018 van de reeks 2010=100 (zie tabel 2).

  2. Koppelvoorbeeld
  PeriodeIndexcijfer
  2010=100
  Indexcijfer
  2015=100
  Indexcijfer
  gekoppelde reeks
  Oktober 2018114,5112,1114,5
  Januari 2020114,2116,6


  De januari-index van de gekoppelde reeks wordt bepaald door de ontwikkeling tussen oktober 2018 en januari 2020 te bepalen volgens de reeks 2015=100 en deze te vermenigvuldigen met de index van oktober 2018 uit de reeks 2010=100. In het voorbeeld: (114,2/112,1) * 114,5 = 116,6 (afgerond). Voor april 2020 wordt de index volgens dezelfde lijn berekend, waarbij telkens in oktober 2018 moet worden gekoppeld.
Bij deze koppeladviezen is uitgegaan van twee uitgangspunten: (1) de prijsontwikkelingen worden zoveel mogelijk berekend binnen één gepubliceerde reeks en (2) aanpassingen en correcties met terugwerkende kracht worden zoveel mogelijk vermeden.
Naast de reeksen met verschillende basisjaren die een beperkte periode beschrijven publiceert het CBS ook een historische reeks 2000 = 100, vanaf 1979. In deze historische reeks zijn de reeksen vanaf de eerste periode van publicatie aan elkaar gekoppeld.
Wanneer u hierbij vragen of problemen heeft, kunt u terecht bij de infoservice van het CBS.