Basisverlegging inputprijsindexcijfers Grond-, weg- en waterbouw van 2010=100 naar 2015=100

Bijlage 1

Gewichten van de 42/43 Grond-, weg- en waterbouw en de tien GWW-deelgebieden naar PPI (2-digit prodcomgroep), DPI, CPI en arbeid voor de reeksen 2015=100 (in %)
Bron 1)Omschrijving42/43 Grond-, weg- en waterbouw4211a Wegen met open verharding4211b Wegen met gesloten verharding4212
Boven- en ondergrondse spoorwegen
4212a Spoorwegen Aanleg4212b
Spoorwegen Exploitatie/
onderhoud
4213 Bruggen en tunnels4221 Werken voor vloeistoffen4291 Waterbouw-kundige werken4312 Bouwrijp maken van terreinen4321 Elektrische installatie
PPI 08Zand en grind12101256203138 
PPI 13Textielvlies00
PPI 16Houtproducten01010
PPI 19Diesel en smeeroliën335134101
PPI 20Verf en verfproducten00
PPI 22Rubber en kunststoffen200008
PPI 23Betonmortel, betonproducten en bitumineuze producten253244121141945224
PPI 24Metalen2182114173
PPI 25Constructies van metaal6210328
PPI 26Elektronische en optische producten5093429
PPI 27Elektrische apparatuur26318
PPI 28Machines en werktuigen6481413796373
PPI 29Auto's en aanhangers224011101
PPI 30Andere transportmiddelen14
PPI 35Energie015
CPIVerzekering en belasting01
DPIDienstverlening w.o. kosten transport en softwarelicenties0211
Arbeid3349253739504938353523
Totaal100100100100100100100100100100100
1) PPI = Prodcom Producentenprijzen, CPI = Consumentenprijzen, DPI = Commerciële dienstverlening, Arbeid = cao-lonen.