Basisverlegging inputprijsindexcijfers Grond-, weg- en waterbouw van 2010=100 naar 2015=100

1. Uitbreiding aantal reeksen prijsindexcijfers

Met ingang van de basisverlegging van 2010=100 naar 2015=100 is het aantal gepubliceerde reeksen binnen de CPA-code 4212 uitgebreid met de reeksen 4212a Spoorwegen; Aanleg en 4212b Spoorwegen; Exploitatie/onderhoud. Deze twee reeksen betreffen heavy rail spoorwegen (treinsporen). Hiermee komt het totaal aantal deelgebieden binnen de gww  waarvoor prijsindexcijfers worden gepubliceerd op tien.