Auteur: Eline van Leeuwen
Veranderingen in de consumptie van huishoudens sinds 2015

Bronnen

CBS (2022a), Het historisch laag consumentenvertrouwen verklaard.

CBS (2022b), Toerisme in 2021 licht hersteld.

CPB (2015), De Nederlandse consumptie: Goede tijden, slechte tijden.