Auteur: Eline van Leeuwen
Veranderingen in de consumptie van huishoudens sinds 2015

2. De consumptie vanaf 2000

De consumptie per inwoner volgt meestal de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Zo kromp de consumptie tijdens de krediet- en eurocrisis. De periode van hoogconjunctuur die hierna startte werd in 2020 abrupt verstoord door de uitbraak van de coronapandemie. De consumptie daalde binnen een jaar sterker dan tijdens de hele krediet- en eurocrisis, om daarna bijna net zo hard weer omhoog te schieten. Dit herstel kwam mede door steunpakketten van de overheid waarmee het inkomen van huishoudens op peil bleef.

Terwijl de economie nog herstelde van de coronacrisis, viel Rusland in februari 2022 Oekraïne binnen. De combinatie van herstel van de crisis en de oorlog leidde tot een recordhoge inflatie in 2022. Consumenten begonnen aan een inhaalslag van hun consumptie na de beperkingen door corona waardoor de vraag toenam. Aan de andere kant schoten de prijzen snel omhoog door grote onzekerheid op de energie- en grondstoffenmarkt.

Dit weerhield de Nederlandse huishoudens er niet van om te blijven consumeren. Ondanks de coronacrisis en de inflatie lag de hoeveelheid consumptie per hoofd van de bevolking in 2022 op een recordniveau en de coronadip was binnen twee jaar hersteld. In de eerste helft van 2023 daalde de consumptie daarna licht, maar bleef hoog.