Auteur: Eline van Leeuwen
Veranderingen in de consumptie van huishoudens sinds 2015

3. Goederen en diensten

De consumptie kan worden opgedeeld in bestedingen aan goederen en diensten. Doorgaans ligt het aandeel van de consumptie van goederen in de totale consumptie op zo’n 43 à 44 procent. Tijdens de coronacrisis steeg dit aandeel naar 47 procent, waarna het in 2022 weer naar daalde naar het gebruikelijke niveau. Op totaalniveau lijkt dit een kleine verschuiving, maar aangezien de structuur van de consumptie redelijk stabiel is, zijn deze verschuivingen opmerkelijk. De tijdelijke stijging van het aandeel van de consumptie van goederen werd vooral veroorzaakt door de sterke daling van de consumptie van diensten tijdens lockdowns.

3.1 Aandeel van goederen en diensten in de consumptie
 Goederen (%)Diensten (%)
20154456
20164357
20174357
20184456
20194357
20204753
20214753
2022*4456
* voorlopige cijfers

De consumptie van diensten kende voor de coronacrisis een duidelijk seizoenpatroon. In de lente en zomer was de consumptie hoger dan tijdens de herfst en winter. Eind 2022 en begin 2023 was dit gebruikelijke patroon echter nauwelijks zichtbaar: de consumptie van diensten bleef in de herfst- en wintermaanden op bijna hetzelfde niveau als in de kwartalen daarvoor. Dit werd mogelijk veroorzaakt doordat mensen na corona hun consumptie “inhaalden”. Met name de bestedingen in de horeca en bestedingen aan recreatie en cultuur waren tijdens het afgelopen jaar constanter dan daarvoor.

Tijdens de lockdowns van de coronapandemie werd ook de consumptie van goederen geraakt, hoewel dit in mindere mate was dan de consumptie van diensten. Vooral tijdens het eerste kwartaal van 2021 nam de consumptie van goederen af, doordat een avondklok werd ingesteld en niet essentiële winkels moesten sluiten.

In tegenstelling tot de consumptie van diensten, week het seizoenpatroon van de consumptie van goederen in de laatste jaren nauwelijks af van de gebruikelijke patronen van voor 2020. Wel vlakte de groei in 2022 wat af en daalde de consumptie in de eerste helft van 2023 tot onder het niveau van dezelfde periode in 2022.

Inmiddels volgt zowel de consumptie van diensten als die van goederen weer min of meer het groeipad van voor de coronacrisis. Met name de consumptie van diensten herstelde snel en lag in 2022 weer boven het niveau van 2019.