Auteur: Irene Schrotenboer, Eefje Lammers, Fabio Bertelink

Toerisme in 2021 licht hersteld

Over deze publicatie

"De Nederlandse economie” is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid. Deze editie gaat over de toerismerekeningen, die aansluiten op de nationale rekeningen. De toerismerekeningen geven inzicht in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid die samenhangen met toerisme.