Auteur: Frank Notten en Sjoerd Hooijmaaijers
Corona en de horeca

3. Faillissementen en opheffingen

Het aantal faillissementen bleef tijdens de coronacrisis flink onder het niveau van eerdere economische crises, zoals die in 2009. De gevreesde faillissementsgolf is tot nu toe uitgebleven. De vele steunmaatregelen om de economie draaiende te houden leidden zelfs tot een daling van het aantal faillissementen in Nederland. Illustratief hiervoor was het nieuws dat in augustus 2020 het  laagste aantal gefailleerde bedrijven werd bereikt sinds augustus 1999 (CBS, 2021c).

Voor de horeca is het beeld gedeeltelijk anders. Hier was er wel degelijk een plotselinge stijging van het aantal faillissementen in het tweede kwartaal van 2020. In de maanden april, mei en juni gingen er in totaal 112 horecazaken failliet, waarvan 93 restaurants en cafés en 19 hotels. Dit is het hoogste aantal faillissementen in de horeca sinds eind 2013. Het aantal failliete hotels was zelfs het hoogste niveau sinds het begin van de kwartaalmetingen per bedrijfstak in 2009.

Vanaf het derde kwartaal loopt het aantal faillissementen meer in de pas met die van de rest van het bedrijfsleven in Nederland: na augustus werden er nog slechts mondjesmaat horecabedrijven failliet verklaard. In totaal gingen er in 2020 286 bedrijven en eenmanszaken in de horeca failliet. Dit waren er 32 meer dan een jaar eerder. Ook in de eerste maanden van 2021 bleef het aantal faillissementen in de horeca laag.

3.1 Faillissementen in de horeca; bedrijven, instellingen en eenmanszaken
   Logiesverstrekking (aantal)Eet- en drinkgelegenheden (aantal)
2019jan130
2019feb115
2019mrt022
2019apr227
2019mei119
2019jun416
2019jul016
2019aug023
2019sep118
2019okt220
2019nov119
2019dec016
2020jan116
2020feb120
2020mrt532
2020apr431
2020mei928
2020jun634
2020jul021
2020aug39
2020sep214
2020okt312
2020nov114
2020dec317
2021jan113
2021feb09
2021mrt19
2021apr310
2021mei07
2021jun08

Meestal laten bedrijven het niet aankomen op een faillissement en stoppen ze er zelf mee, zo ook in de horeca. In dat geval laten ze zich uitschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Tegenover de 286 horecafaillissementen in 2020 stonden 4740 horecaondernemingen die zich lieten uitschrijven bij de KvK. Dit is een stijging van 12 procent ten opzichte van 2019. In het eerste kwartaal van 2021 was er overigens weer sprake van een daling van 21 procent van het aantal opheffingen in de horeca van ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Zowel onder kleine als onder grote bedrijven steeg het aantal opheffingen in 2020 en daalde het in het eerste kwartaal van 2021 (CBS 2021c).