Auteur: Frank Notten en Sjoerd Hooijmaaijers
Corona en de horeca

4. Werknemersbanen

Hoewel het aantal faillissementen en opheffingen in de horeca in 2020 is toegenomen, lijkt het aannemelijk dat dit aantal nog veel groter zou zijn geweest als deze bedrijfstak geen gebruik had gemaakt van de verschillende noodsteunpakketten. In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis op de werkgelegenheid in de horeca.

Net voor de corona-uitbraak in februari 2020 waren er 431 duizend banen van werknemers in de horeca. In de drie jaren voor 2020 nam het aantal werknemersbanen in de horeca in het voorjaar en in de zomer tijdelijk toe met ongeveer 40 duizend. In deze maanden is de vraag naar horecapersoneel immers groter dan in de koudere maanden. In 2020 liep het aantal horecabanen gedurende het jaar echter terug, slechts tijdelijk onderbroken door een licht herstel tussen de lockdowns in.

In vergelijking met begin 2020 waren er in de eerste maanden van 2021 ruim 100 duizend horecabanen minder. De grootste daling zat bij de banen op oproepbasis, maar ook het aantal banen met een tijdelijk contract daalde gedurende het jaar. Het aantal horecabanen met een contract voor onbepaalde tijd lag in maart 2021 slechts 10 procent onder het niveau van een jaar eerder. Naarmate de lockdown langer duurde daalde uiteindelijk ook het aantal vaste banen in de horeca.

4.1 Aantal banen in de horeca naar soort baan
   Oproepbasis (x 1 000)Onbepaalde tijd (x 1 000)Bepaalde tijd (x 1 000)Overig (x 1 000)
2020feb1981348612
2020mrt1861358512
2020apr150134789
2020mei151134758
2020juni181134759
2020juli2001347610
2020aug2081347611
2020sept2031327512
2020okt1761307312
2020nov1281276811
2020dec1261266511
2021jan122122608
2021feb122122588
2021mrt127121589
2021apr1371215910

De grootste schommelingen in het aantal banen door het jaar heen worden doorgaans opgevangen door werknemers onder de 25 jaar. Het gaat daarbij vooral om jonge kelners en barpersoneel. Ook in 2020 was dit het geval. Wel is er een duidelijk verschil tussen de daling van het aantal banen in de eerste lockdown tot 1 juni 2020 en die van de tweede lockdown. Tijdens de eerste lockdown daalde vooral het aantal banen van jongeren onder de 25 jaar, terwijl het aantal banen van oudere horecawerknemers nagenoeg gelijk bleef. Na oktober 2020 begon echter ook het aantal banen van oudere werknemers in de horeca sterker te dalen. In maart 2021 waren er 37 duizend minder banen van oudere horecawerknemers dan een jaar eerder.

4.2 Aantal banen in de horeca naar leeftijd
   Tot 25 jaar (x 1 000)25 jaar en ouder (x 1 000)
2020feb223208
2020mrt215202
2020apr180192
2020mei179189
2020juni209191
2020juli225194
2020aug232195
2020sept226195
2020okt201190
2020nov156177
2020dec154172
2021jan145168
2021feb144165
2021mrt149165
2021apr159166