Van leerladder naar onderwijswaaier

Bijlagen

1. Legenda onderwijssystemen

Legenda bij de schematische weergaven van het onderwijs in Nederland en de andere in het rapport beschreven landen.

Zie voor meer informatie de website van de OECD.

 

2. Niveaus NLQF en ISCED 2011

B.2 Niveaus NLQF en ISCED
NIVEAUNLQFISCED*
Behaalde kwalificatieBehaalde kwalificatie
Instroom niveaueducatie 1
0basisonderwijs gr1-2
1vmbo-bb, mbo-1, educatie 2basisonderwijs gr3-8, educatie 1
2vmbo-kb, vmbo-gl, vmbo-tl, mbo2, educatie 3praktijkonderwijs, vmbo, mbo1, onderbouw havo of vwo, educatie 2 of 3
3mbo3mbo2, mbo3, mbo4-middenkaderopleiding, bovenbouw havo of vwo
4mbo4, havombo4-specialistenopleiding
4+vwo
5associate degreeassociate degree
6bachelor (hbo of wo)bachelor (hbo of wo)
7master (hbo of wo)master (hbo of wo)
8promotietraject en opleiding tot ontwerper of medisch specialistpromotietraject
* In de NLQF worden de niveaus niet verder uitgesplitst in onderliggende categorieën. De ISCED is een hiërarchische indeling in 3 aggregatieniveaus. waarbinnen verder gedifferentieerd wordt naar categorieën en subcategorieën op grond van kenmerken die kunnen verschillen per niveau.

Zie voor meer toelichting over de ISCED de website van het CBS.