Auteur: Annelise Notenboom, Damien Fleur, Lisanne van Koperen, Sander van Schie, Elles van Timmeren
SRG-I Cohortonderzoek personen met loonkostensubsidie

Bijlage

Figuren

In deze bijlage worden voor de gestarte LKSP, beëindigde LKSP, lopende LKSP en beëindigde LKSF alle sequentiefiguren weergegeven, dus ook de figuren die niet zijn besproken. Voor elk achtergrondkenmerk wordt voor de gestarte en beëindigde LKSP een figuur getoond voor de gehele populatie en de gefilterde populatie op voorafgaande LKSP.

Gestarte LKSP

0101_Gestarte_LKSP_naar_type_loonkostensubsidie

0102_Gestarte_LKSP_naar_type_loonkostensubsidie_zonder_voorafgaande_LKSP

0103_Gestarte_LKSP_naar_uitkeringspositie

0104_Gestarte_LKSP_naar_uitkeringspositie_zonder_voorafgaande_LKSP

0105_Gestarte_LKSP_naar_soort_contract

0106_Gestarte_LKSP_naar_soort_contract_zonder_voorafgaande_LKSP

0107_Gestarte_LKSP_naar_uurloon

0108_Gestarte_LKSP_naar_uurloon_zonder_voorafgaande_LKSP

0109_Gestarte_LKSP_naar_gemiddeld_gewerkte_uren

01010_Gestarte_LKSP_naar_gemiddelde_gewerkte_uren_zonder_voorafgaande_LKSP

01011_Gestarte_LKSP_naar_loonwaarde

01012_Gestarte_LKSP_naar_loonwaarde_zonder_voorafgaande_LKSP

Beëindigde LKSP

01013_Beëindigde_LKSP_naar_type_loonkostensubsidie

01014_Beëindigde_LKSP_naar_type_loonkostensubsidie_zonder_opvolgende_LKSP

01015_Beëindigde_LKSP_naar_uitkeringspositie

01016_Beëindigde_LKSP_naar_uitkeringspositie_zonder_opvolgende__LKSP

01017_Beëindigde_LKSP_naar_soort_contract

01018_Beëindigde_LKSP_naar_soort_contract_zonder_opvolgende__LKSP

01019_Beëindigde_LKSP_naar_uurloon

01020_Beëindigde_LKSP_naar_uurloon_zonder_opvolgende__LKSP

01021_Beëindigde_LKSP_naar_gemiddeld_gewerkte_uren

01022_Beëindigde_LKSP_naar_gemiddelde_gewerkte_uren_zonder_opvolgende__LKSP

01023_Beëindigde_LKSP_naar_loonwaarde

01024_Beëindigde_LKSP_naar_loonwaarde_zonder_opvolgende__LKSP

Lopende LKSP

01025_Lopende_LKSP_naar_type_loonkostensubsidie

01026_Lopende_LKSP_naar_uitkeringspositie

01027_Lopende_LKSP_naar_soort_contract

01028_Lopende_LKSP_naar_uurloon

01029_Lopende_LKSP_naar_gemiddeld_gewerkte_uren

01030_Lopende_LKSP_naar_loonwaarde

Beëindigde LKSF

01031_Beëindigde_LKSF_naar_type_loonkostensubsidie

01032_Beëindigde_LKSF_naar_uitkeringspositie

01033_Beëindigde_LKSF_naar_soort_contract

01034_Beëindigde_LKSF_naar_uurloon

01035_Beëindigde_LKSF_naar_gemiddeld_gewerkte_uren

01036_Beëindigde_LKSF_naar_loonwaarde

Inlichtingen

Vragen over deze publicatie kunnen gestuurd worden aan het CBS onder vermelding van het referentienummer PR002334/4 SRG-I.