Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1998-2022

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen.
Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2022 is de ontwikkeling in de afgelopen vijfentwintig jaar geschetst van de werkelijke rentepercentages en rentelasten.