Auteur: Niels Schoenaker
Monitoring economische indicatoren circulaire economie

Referenties

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2018a), Belang milieusector in Nederlandse economie neemt toe. Den Haag.

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2018b), Documentatierapport Algemeen Bedrijven Register. Den Haag. 

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2019), Extension of the environmental goods and services sector with circular economy activities. Den Haag. 

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2020), Economische ontwikkeling van de energievoorziening; Achtergronddocument bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020. Den Haag.

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2021), Monitoring werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de circulaire economie; Haalbaarheidsstudie webcrawl. Den Haag.

Hanemaaijer. et al. (2023), Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023, PBL, Den Haag.

Potting, J., M. Hekkert, E. Worrell & A. Hanemaaijer (2016). Circulaire economie: Innovatie meten in de keten, Den Haag: PBL

Kierchherr, J., Reike, D., en Hekkert, M. (2017), Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, 127, 221-232.

RHDHV (Royal HaskoningDHV) (2021). Actualisatie Circulaire bedrijfsactiviteiten 2020. Amersfoort.

RHDHV (Royal HaskoningDHV) (2022). Meting circulaire bedrijvigheid 2022. Amersfoort.

Rood, T., Muilwijk, H., en Westhoek, H., (2016), Voedsel voor de circulaire economie, Den Haag: PBL.

UN (United Nations), EC (European Commission), IMF (International Monetary Fund), OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) and World Bank (2009), System of National Accounts 2008, New York, United States of America