Auteur: Jaap Walhout, Sebastiaan Looijen, Jochem Zweerink
Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs

5. Analyse achterstandsscores

In dit hoofdstuk bestuderen we veranderingen in achterstandsscores tussen de jaren 2020 en 2021. We doen dit voor zowel achterstandsscores met als zonder drempel. 

5.1 Achterstandsscores zonder drempel

Figuur 5.1.1 geeft de achterstandsscores zonder drempel van schoolvestigingen in de jaren 2021 (verticale as) en 2020 (horizontale as) weer. De meeste punten liggen dichtbij de diagonaal, wat aangeeft dat de achterstandsscores van de meeste schoolvestigingen voor de jaren 2020 en 2021 vergelijkbaar zijn. Voor een aantal schoolvestigingen zijn de achterstandsscores in 2021 echter substantieel hoger of lager dan het jaar ervoor. Deze schoolvestigingen worden nader beschreven in de paragrafen 5.3 en 5.4.

Achterstandscores zonder drempel in 2021 t.o.v. 2020

5.2 Achterstandsscores met drempel

Figuur 5.2.1 toont de achterstandsscores met drempel van schoolvestigingen in de jaren 2021 (verticale as) en 2020 (horizontale as). De achterstandsscores zijn wat lager dan in figuur 5.1.1 vanwege het toepassen van de drempel. Bij het toepassen van de drempel zijn er minder schoolvestigingen die een positieve achterstandsscore hebben, waardoor het beschikbare onderwijsachterstandenbudget over minder schoolvestigingen wordt verdeeld dan zonder het toepassen van een drempel het geval is. Het doel van het toepassen van deze drempel is het voorkomen van te veel versnippering van het onderwijsachterstandenbudget. Figuur 5.2.1 laat zien dat ook de achterstandsscores met drempel voor  de meeste schoolvestigingen niet veel veranderen tussen de jaren 2020 en 2021.

Achterstandscores met drempel in 2021 t.o.v. 2020

5.3 Grootste dalers

Tabel 5.3.1 laat de grootste dalers in achterstandsscores met drempel in 2021 ten opzichte van 2020 zien. Een (sterke) daling van de achterstandsscore kan verschillende oorzaken hebben. Veel voorkomende oorzaken zijn een daling van het aantal leerlingen, netto uitstroom van leerlingen met lage onderwijsscores en het stijgen van onderwijsscores van leerlingen. Netto uitstroom van leerlingen met lage onderwijsscores is vaak een gevolg van een daling van het aantal geïmputeerde onderwijsscores, een daling van het aantal asielleerlingen en/of daling van het aantal leerlingen met herkomst Suriname, Noord-Afrika of overig. Meer informatie over de oorzaken van dalingen en stijgingen van achterstandsscores is te lezen in de brochure “Fluctuaties achterstandsscores scholen”4).

5.3.1 Grootste dalers (met drempel)
Aantal leerlingenAchterstandsscoreVerandering achterstandsscore
BRINVESTNR2020202120202021#%
24PB003973571 187,38856,36-331,02-28
24ZK00256190844,12628,02-216,1-26
06GN004313931 411,961 199,02-212,94-15
16NM007006491 895,531 683,47-212,06-11
13WM00353330912,25707,25-205-22
13TM004844641 515,641 316,53-199,11-13
15VU006596452 589,982 397,21-192,77-7
15OH0021292306,58118,35-188,23-61
19BU004093511 325,861 146,06-179,8-14
08WC00263249835,08655,88-179,2-21
17ZI005885671 847,131 669,24-177,89-10
16AJ00359350716,1543,72-172,38-24
17XB00427438270,9599,83-171,12-63
12WS00296276946,24775,58-170,66-18
19ZF003213071 188,131 022,83-165,3-14
23GW00334332873,14711,44-161,7-19
27PC00285284594,45433,84-160,61-27
12DY00164152647,53486,99-160,54-25
16NG004144091 202,751 045,22-157,53-13
10UF00131106455,03298,07-156,96-34

5.4 Grootste stijgers

Tabel 5.4.1 geeft de grootste stijgers in achterstandsscores met drempel in 2021 ten opzichte van 2020 weer. Stijgingen in achterstandsscores zijn het gevolg van een toename van het aantal leerlingen, netto instroom van leerlingen met lage onderwijsscores en/of  het dalen van onderwijsscores van leerlingen. De oorzaak voor netto instroom van leerlingen met lage onderwijsscores ligt vaak in een stijging van het aantal leerlingen met een geïmputeerde onderwijsscores, een stijging van het aantal asielleerlingen en stijgingen van aantallen leerlingen met herkomsten als Suriname, Noord-Afrika en overig. 

5.4.1 Grootste stijgers (met drempel)
Aantal leerlingenAchterstandsscoreVerandering achterstandsscore
BRINVESTNR2020202120202021#%
12EG00335358520,01804,97284,9655
13UI00336385595,62875,17279,5547
15HW00115217232,71509,87277,16119
16XQ00199274617,17886,45269,2844
15KJ00252279714,04962,85248,8135
13HY00221258482,77699,27216,545
10BA005682140207,01207,01
13BP00293349125,41322,82197,41157
23TX004234327,7196,14188,442447
19NE00295339832,471 017,37184,922
12ON00233292112,28289,62177,34158
13BQ00201195201,77377,89176,1287
15QA00288349248,48422,8174,3270
12LG00177234342,82514,39171,5750
13ZN00269325109,42278,68169,26155
31PR0078160212,81379,95167,1479
15PZ0017026217,28176,85159,57923
17YO00202196497,83655,2157,3732
14IM00184195448,3605,23156,9335
23UP00166181363,61517,89154,2842

5.5 Nieuwe scholen

Tabel 5.5.1 geeft een overzicht van schoolvestigingen die nieuw zijn in 2021. Een nieuwe schoolvestiging kan een nieuw gestarte schoolvestiging, maar ook bijvoorbeeld een afsplitsing van een al bestaande school zijn. 

5.5.1 Nieuwe schoolvestigingen (met drempel) in 2021
BRINVESTNRAantal leerlingenAchterstandsscore
08VH01950
10NN0314830,04
16EQ01191678,01
27MA01130289,69
31RC00320
31RN004100
31RW004400
31RX003950
31TA00300
31TB006711,4
31TE0050
31TF001950
31TH003915,09
31TJ004914,02
31TN0050
31TP001390
31TR001450
31TW0082156,86

4) Zie de brochure.