Auteur: Jaap Walhout, Sebastiaan Looijen, Jochem Zweerink
Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs

3. Analyse verklarende variabelen

In dit hoofdstuk bekijken we de relatieve frequentie van de omgevingskenmerken gebruikt voor het berekenen van de onderwijsscores. We bekijken eveneens hoe vaak de onderwijsscores zijn geïmputeerd.

3.1 Opleidingsniveau van ouders

Het opleidingsniveau van ouders is een belangrijk kenmerk voor het berekenen van de onderwijsscores. Voor het opleidingsniveau wordt gebruikgemaakt van bestaande onderwijsregistraties zoals die in het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS aanwezig zijn.

De onderwijsregistratie in het SSB is echter incompleet voor een deel van de Nederlandse bevolking. Het opleidingsniveau is vaker onbekend voor oudere mensen, mensen met een lager opleidingsniveau en mensen die (een deel van) hun opleiding in het buitenland hebben gevolgd. De onbekende opleidingsniveaus worden alsnog bepaald met een statistische methode die imputatie wordt genoemd. Bij het imputeren wordt gebruik gemaakt van andere kenmerken die wel bekend zijn uit registraties en die samenhangen met het opleidingsniveau van een persoon, zoals het inkomen en (indien bekend) het opleidingsniveau van de partner. Op basis van een aantal kenmerken wordt een voorspelling gemaakt van de onbekende opleidingsniveaus. Op individueel niveau zal deze voorspelling uiteraard niet altijd kloppen, maar gemiddeld over grotere groepen mensen geven de imputaties een betrouwbare schatting van de werkelijke verdeling van het opleidingsniveau. 

De figuren 3.1.1 en 3.1.2 geven de relatieve frequentie weer van de opleidingsniveaus van ouders uitgesplitst naar jaar. De verdeling van het opleidingsniveau wordt getoond van boven, het hoogste opleidingsniveau (Hbo-, wo-master, doctor), naar beneden, het laagste opleidingsniveau (Basisonderwijs).  De figuren laten zien dat ouders, vooral moeders, in de loop der jaren vaker hoger opgeleid zijn en minder vaak mbo-4 opgeleid zijn. Wat opvalt is dat de aandelen vaders en moeders met basisonderwijs als opleidingsniveau tegen de trend in hoger waren in 2021 dan in 2020. Ook valt de daling van het aandeel moeders met vmbo-b/k, mbo 1 als opleidingsniveau in 2021 op. Beide zijn het gevolg van een herindeling van de opleidingsniveauvariabele. Door deze wijziging vindt er in 2021 een kleine verschuiving van opleidingsniveau vmbo-b/k, mbo 1 naar opleidingsniveau basisonderwijs plaats. 

3.1.1 Opleidingsniveau vader
Opleidingsniveau vader2018201920202021
Hbo-, wo-master, doctor14,915,215,215,6
Hbo-, wo-bachelor2323,224,324,7
Havo, vwo6,1665,9
Mbo422,521,820,820,1
Mbo2 en mbo318,118,41818,1
Vmbo-g/t, avo onderbouw1,92,12,12,1
vmbo-b/k, mbo17,87,77,67,4
Basisonderwijs5,85,666,1

3.1.2 Opleidingsniveau moeder
Opleidingsniveau moeder2018201920202021
Hbo-, wo-master, doctor15,616,51717,4
Hbo-, wo-bachelor26,326,828,628,7
Havo, vwo54,94,74,6
Mbo421,220,519,919,6
Mbo2 en mbo316,516,315,115,1
Vmbo-g/t, avo onderbouw2,42,42,42,3
vmbo-b/k, mbo16,46,36,35,9
Basisonderwijs6,56,266,4

3.2 Herkomst

De figuren 3.2.1 en 3.2.2 tonen de relatieve frequentie van de herkomstcategorie uitgesplitst naar jaar. Hierbij krijgt een kind waarvan één van de ouders als herkomst Nederland heeft, ook Nederland als herkomst. Het aandeel kinderen met “Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns-Amerika” als herkomst is de afgelopen jaren geleidelijk gestegen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de instroom van kinderen vanuit Syrië en de instroom van kennismigranten uit onder meer India.  Ook het aandeel kinderen uit (nieuwe) EU-landen is gestegen. Deze stijgingen gingen vooral ten koste van het aandeel kinderen met een Nederlandse herkomst. De aandelen kinderen in de overige herkomstcategorieën bleven grofweg gelijk over de tijd.

3.2.1 Herkomst
Herkomst2018201920202021
Nederland79,678,978,477,6
EU-15, andere ontwikkelde economieën1,51,61,61,7
Nieuwe EU-landen en economieën in transitie2,42,62,82,9
Noord-Afrika4,44,44,44,4
Oost-Azië1,41,41,51,5
Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns Amerika5,25,55,86,2
Suriname en (voormalige) Nederlandse Antillen2,42,42,52,5
Turkije33,13,13,2

3.2.2 Herkomst (zonder Nederland)
Herkomst2018201920202021
EU-15, andere ontwikkelde economieën1,51,61,61,7
Nieuwe EU-landen en economieën in transitie2,42,62,82,9
Noord-Afrika4,44,44,44,4
Oost-Azië1,41,41,51,5
Overig Afrika, overig Azië, overig Latijns Amerika5,25,55,86,2
Suriname en (voormalige) Nederlandse Antillen2,42,42,52,5
Turkije33,13,13,2

3.3 Verblijfsduur van de moeder

Figuur 3.3.1 geeft de relatieve frequentie van de verblijfsduur van de moeder van het kind uitgesplitst naar jaar weer. Het aandeel moeders met een verblijfsduur van 5 tot 10 jaar is door de eerder beschreven stijging van de instroom van migranten licht toegenomen. Hierdoor is het aandeel verblijfsduur langer dan 10 jaar gedaald. 

3.3.1 Verblijfsduur moeder
Verblijfsduur moeder2018201920202021
>109190,690,490
5-10jr4,24,34,65
0-5jr4,85,155

3.4 Ouders in de schuldsanering

Figuur 3.4.1 toont het percentage leerlingen met ouders in de schuldsanering uitgesplitst naar jaar. Het aandeel kinderen met ouders in de schuldsanering is de afgelopen jaren gedaald. Dit is waarschijnlijk het gevolg van dat het economisch de laatste jaren tot aan de coronacrisis steeds beter ging en de werkloosheid steeds verder is gedaald. 

3.4.1 Leerlingen met ouders in de schuldsanering
Leerlingen met ouders in de schuldsanering2018201920202021
0,90,70,60,5

3.5 Gemiddeld opleidingsniveau van moeders op school

Figuur 3.5.1 laat de relatieve frequentie zien van het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school uitgesplitst naar jaar. Het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school is de laatste jaren gestegen. Dit is in lijn met de eerdere geconstateerde stijging van het opleidingsniveau van moeders. 

3.5.1 Gemiddelde opleidingsniveau van moeders op school
Gemiddelde opleidingsniveau van moeders op school2018 (Dichtheid)2019 (Dichtheid)2020 (Dichtheid)2021 (Dichtheid)
0,000000,002790,001710,004040,00038
0,010760,003130,001640,004460,00030
0,021530,003490,001610,004850,00023
0,032290,003850,001620,005180,00017
0,043050,004190,001640,005450,00014
0,053820,004500,001690,005630,00013
0,064580,004760,001740,005740,00015
0,075340,004960,001810,005770,00020
0,086110,005090,001910,005740,00030
0,096870,005140,002040,005650,00045
0,107630,005140,002230,005510,00066
0,118400,005100,002470,005340,00097
0,129160,005050,002760,005170,00137
0,139920,005030,003100,005030,00188
0,150680,005070,003480,004940,00251
0,161450,005190,003880,004940,00326
0,172210,005410,004270,005080,00410
0,182970,005710,004650,005390,00502
0,193740,006090,005010,005880,00597
0,204500,006520,005340,006540,00691
0,215260,006970,005660,007370,00781
0,226030,007400,005970,008320,00861
0,236790,007800,006280,009310,00928
0,247550,008150,006580,010270,00979
0,258320,008480,006890,011130,01012
0,269080,008790,007200,011790,01026
0,279840,009140,007490,012220,01022
0,290610,009570,007770,012390,01001
0,301370,010090,008040,012300,00964
0,312130,010720,008300,011970,00916
0,322900,011440,008570,011460,00859
0,333660,012230,008880,010810,00799
0,344420,013040,009260,010100,00738
0,355190,013810,009740,009390,00679
0,365950,014500,010350,008750,00627
0,376710,015060,011090,008230,00584
0,387480,015460,011990,007870,00553
0,398240,015710,013010,007710,00535
0,409000,015810,014150,007770,00531
0,419770,015780,015370,008050,00540
0,430530,015660,016620,008550,00561
0,441290,015490,017870,009240,00589
0,452050,015290,019060,010130,00621
0,462820,015080,020160,011200,00653
0,473580,014890,021130,012430,00681
0,484340,014750,021950,013790,00704
0,495110,014680,022580,015240,00724
0,505870,014700,023000,016720,00742
0,516630,014830,023220,018180,00761
0,527400,015090,023230,019550,00785
0,538160,015510,023060,020770,00817
0,548920,016120,022750,021800,00859
0,559690,016970,022360,022570,00912
0,570450,018090,021950,023090,00977
0,581210,019510,021610,023380,01052
0,591980,021250,021440,023450,01137
0,602740,023310,021500,023330,01228
0,613500,025640,021840,023060,01325
0,624270,028150,022480,022690,01424
0,635030,030710,023420,022260,01523
0,645790,033170,024650,021820,01620
0,656560,035340,026110,021400,01714
0,667320,037060,027740,021070,01801
0,678080,038200,029460,020890,01883
0,688850,038690,031170,020920,01961
0,699610,038520,032780,021230,02036
0,710370,037770,034190,021930,02114
0,721140,036630,035300,023050,02197
0,731900,035320,036040,024640,02292
0,742660,034020,036350,026690,02402
0,753420,032880,036240,029170,02526
0,764190,032040,035760,031970,02662
0,774950,031520,034940,034950,02805
0,785710,031310,033890,037910,02946
0,796480,031360,032680,040640,03077
0,807240,031590,031430,042910,03188
0,818000,031930,030240,044540,03271
0,828770,032340,029190,045360,03320
0,839530,032820,028370,045330,03332
0,850290,033440,027840,044400,03310
0,861060,034300,027660,042760,03259
0,871820,035470,027850,040650,03189
0,882580,037020,028440,038300,03111
0,893350,038940,029370,036000,03041
0,904110,041150,030580,034000,02992
0,914870,043520,032000,032510,02975
0,925640,045870,033570,031680,03000
0,936400,048000,035210,031570,03071
0,947160,049730,036880,032210,03190
0,957930,050970,038530,033520,03354
0,968690,051690,040160,035430,03555
0,979450,051950,041780,037810,03783
0,990220,051930,043420,040540,04025
1,000980,051870,045120,043490,04266
1,011740,052050,046900,046550,04494
1,022500,052690,048790,049620,04695
1,033270,053960,050780,052630,04864
1,044030,055920,052890,055520,04998
1,054790,058530,055090,058240,05099
1,065560,061700,057390,060740,05172
1,076320,065220,059750,063000,05224
1,087080,068890,062170,064970,05263
1,097850,072480,064610,066650,05299
1,108610,075800,067020,068000,05340
1,119370,078710,069350,069030,05394
1,130140,081140,071550,069730,05470
1,140900,083090,073580,070100,05575
1,151660,084630,075420,070180,05714
1,162430,085910,077080,070070,05891
1,173190,087070,078600,069850,06105
1,183950,088240,080070,069650,06349
1,194720,089490,081540,069610,06611
1,205480,090870,083040,069860,06876
1,216240,092390,084550,070510,07129
1,227010,094020,086000,071640,07354
1,237770,095690,087260,073250,07538
1,248530,097350,088190,075320,07676
1,259300,098940,088690,077770,07766
1,270060,100460,088680,080500,07814
1,280820,101880,088200,083380,07834
1,291590,103250,087380,086310,07842
1,302350,104600,086450,089200,07859
1,313110,105960,085750,092020,07911
1,323870,107350,085600,094740,08017
1,334640,108770,086280,097380,08193
1,345400,110200,087950,099930,08451
1,356160,111630,090670,102410,08795
1,366930,113030,094400,104820,09224
1,377690,114400,098980,107170,09727
1,388450,115750,104200,109450,10288
1,399220,117110,109800,111660,10884
1,409980,118500,115510,113800,11489
1,420740,119980,121110,115870,12077
1,431510,121560,126400,117870,12622
1,442270,123280,131230,119790,13105
1,453030,125120,135520,121630,13509
1,463800,127060,139260,123400,13831
1,474560,129070,142550,125100,14075
1,485320,131120,145470,126720,14252
1,496090,133170,148140,128250,14372
1,506850,135190,150640,129670,14447
1,517610,137200,153030,130930,14488
1,528380,139200,155320,131980,14506
1,539140,141260,157480,132760,14510
1,549900,143450,159440,133240,14508
1,560670,145880,161100,133440,14507
1,571430,148650,162400,133400,14511
1,582190,151910,163320,133230,14522
1,592950,155750,163900,133130,14538
1,603720,160220,164310,133260,14553
1,614480,165310,164850,133810,14560
1,625240,171000,165830,134880,14547
1,636010,177210,167570,136540,14508
1,646770,183820,170360,138810,14441
1,657530,190710,174360,141650,14348
1,668300,197730,179640,145030,14237
1,679060,204790,186110,148910,14124
1,689820,211820,193560,153320,14027
1,700590,218790,201690,158290,13966
1,711350,225760,210140,163910,13964
1,722110,232790,218520,170270,14043
1,732880,240010,226470,177490,14220
1,743640,247480,233580,185450,14522
1,754400,255200,239560,194020,14961
1,765170,263070,244220,202940,15539
1,775930,270960,247410,211900,16259
1,786690,278660,249050,220530,17112
1,797460,285960,249130,228460,18077
1,808220,292690,247720,235350,19126
1,818980,298720,245000,240970,20218
1,829750,304010,241220,245170,21310
1,840510,308610,236720,247930,22353
1,851270,312590,231920,249390,23306
1,862040,316060,227280,249830,24139
1,872800,319080,223280,249640,24835
1,883560,321660,220380,249370,25393
1,894320,323780,219120,249570,25825
1,905090,325370,219680,250670,26172
1,915850,326390,222230,252980,26466
1,926610,326880,226800,256650,26733
1,937380,326970,233340,261620,26991
1,948140,326860,241650,267670,27245
1,958900,326820,251500,274410,27488
1,969670,327140,262600,281390,27702
1,980430,328010,274600,288120,27863
1,991190,329530,287180,294190,27948
2,001960,331650,300000,299280,27936
2,012720,334180,312770,303200,27812
2,023480,336820,325200,305870,27575
2,034250,339240,337010,307450,27227
2,045010,341190,348000,308180,26799
2,055770,342580,358020,308360,26326
2,066540,343440,366950,308270,25852
2,077300,343940,374700,308220,25422
2,088060,344350,381200,308470,25085
2,098830,344970,386430,309250,24881
2,109590,346120,390400,310710,24844
2,120350,348030,393140,312930,24996
2,131120,350850,394730,315910,25344
2,141880,354610,395270,319580,25881
2,152640,359200,394870,323810,26586
2,163410,364430,393640,328440,27429
2,174170,370060,391650,333290,28373
2,184930,375780,388930,338140,29376
2,195690,381370,385580,342830,30394
2,206460,386720,381650,347220,31394
2,217220,391790,377230,351190,32350
2,227980,396660,372510,354660,33240
2,238750,401490,367730,357550,34053
2,249510,406440,363250,359840,34779
2,260270,411690,359470,361550,35417
2,271040,417350,356790,362740,35969
2,281800,423400,355530,363540,36440
2,292560,429710,355920,364120,36837
2,303330,436030,358010,364700,37168
2,314090,441980,361660,365560,37443
2,324850,447140,366660,367010,37667
2,335620,451270,372520,369300,37854
2,346380,454240,378840,372640,38017
2,357140,456160,385320,377150,38173
2,367910,457320,391810,382880,38339
2,378670,458180,398310,389750,38538
2,389430,459270,404970,397570,38792
2,400200,461120,412060,406020,39119
2,410960,464150,419870,414710,39529
2,421720,468550,428690,423190,40021
2,432490,474330,438700,431020,40579
2,443250,481250,449930,437820,41167
2,454010,488940,462240,443290,41739
2,464770,496950,475310,447230,42235
2,475540,504870,488590,449770,42589
2,486300,512490,501430,451200,42766
2,497060,519810,513240,451880,42747
2,507830,526990,523490,452260,42542
2,518590,534250,531770,452800,42185
2,529350,541820,537890,453930,41731
2,540120,549820,541830,456000,41250
2,550880,558210,543770,459220,40810
2,561640,566710,544070,463640,40473
2,572410,574890,543160,469160,40280
2,583170,582190,541530,475470,40252
2,593930,587980,539620,482120,40387
2,604700,591730,537780,488540,40663
2,615460,592880,536250,493980,41057
2,626220,591530,535120,497920,41526
2,636990,587840,534360,499950,42054
2,647750,582190,533910,499890,42634
2,658510,575060,533720,497790,43277
2,669280,566950,533730,494000,44000
2,680040,558330,533930,489070,44818
2,690800,549530,534320,483730,45740
2,701570,540760,534890,478790,46756
2,712330,532090,535580,475050,47839
2,723090,523520,536290,473170,48939
2,733860,515000,536830,473640,49992
2,744620,506530,536890,476710,50927
2,755380,498200,536080,482470,51668
2,766140,490230,533930,490590,52161
2,776910,482870,530160,500510,52396
2,787670,476400,524540,511610,52380
2,798430,471000,517050,523230,52146
2,809200,466770,507850,534660,51740
2,819960,463610,497320,545180,51219
2,830720,461300,486010,554130,50641
2,841490,459460,474550,560900,50053
2,852250,457660,463600,565030,49492
2,863010,455440,453740,566240,48977
2,873780,452380,445420,564470,48510
2,884540,448210,438890,559920,48082
2,895300,442790,434170,553030,47674
2,906070,436150,431160,544350,47260
2,916830,428680,429330,534750,46822
2,927590,420890,428250,524870,46348
2,938360,413340,427480,515180,45837
2,949120,406660,426730,505910,45297
2,959880,401390,425810,497090,44742
2,970650,397950,424740,488520,44197
2,981410,396630,423700,479910,43685
2,992170,397460,422980,470930,43236
3,002940,400310,422930,461330,42875
3,013700,404840,423880,451030,42627
3,024460,410580,426020,440140,42511
3,035230,416950,429390,428990,42541
3,045990,423350,433830,418110,42733
3,056750,429150,438830,408200,43082
3,067510,433870,443780,399850,43576
3,078280,437120,448010,393530,44199
3,089040,438630,450890,389540,44935
3,099800,438240,451900,387970,45760
3,110570,435890,450680,388700,46651
3,121330,431640,447110,391380,47576
3,132090,425690,441220,395550,48499
3,142860,418350,433280,400630,49377
3,153620,410020,423660,406020,50159
3,164380,401190,412870,411170,50792
3,175150,392360,401430,415640,51221
3,185910,384000,389910,419130,51392
3,196670,376570,378940,421460,51256
3,207440,370270,369010,422700,50828
3,218200,365090,360550,423050,50130
3,228960,360860,353890,422670,49211
3,239730,357280,349190,421710,48135
3,250490,353970,346470,420240,46975
3,261250,350530,345530,418210,45804
3,272020,346660,346020,415510,44679
3,282780,342170,347400,411970,43640
3,293540,337030,349090,407410,42707
3,304310,331340,350470,401660,41877
3,315070,325370,351030,394650,41139
3,325830,319390,350400,386380,40470
3,336590,313700,348310,376950,39857
3,347360,308560,344900,366470,39289
3,358120,304020,340440,355330,38767
3,368880,300050,335280,343820,38299
3,379650,296530,329780,332320,37891
3,390410,293310,324270,321170,37546
3,401170,290220,318960,310750,37254
3,411940,287140,313980,301390,36994
3,422700,283990,309370,293390,36734
3,433460,280710,305100,286970,36439
3,444230,277260,301100,282240,36072
3,454990,273620,297320,279210,35608
3,465750,269740,293740,277750,35035
3,476520,265560,290390,277640,34353
3,487280,261000,287350,278580,33586
3,498040,255990,284640,280200,32774
3,508810,250540,282260,282070,31950
3,519570,244710,280190,283910,31147
3,530330,238620,278310,285510,30385
3,541100,232450,276470,286760,29677
3,551860,226420,274510,287660,29024
3,562620,220730,272240,288290,28423
3,573390,215560,269520,288750,27867
3,584150,211010,266210,289170,27347
3,594910,207090,262260,289630,26856
3,605680,203770,257710,290110,26389
3,616440,200930,252650,290530,25943
3,627200,198460,247270,290690,25516
3,637960,196290,241870,290320,25101
3,648730,194370,236740,289160,24696
3,659490,192770,232120,287010,24299
3,670250,191550,228140,283750,23907
3,681020,190840,224820,279340,23523
3,691780,190660,222050,273800,23150
3,702540,191010,219620,267240,22792
3,713310,191740,217230,259820,22455
3,724070,192610,214630,251750,22144
3,734830,193310,211650,243290,21866
3,745600,193480,208250,234740,21625
3,756360,192840,204560,226410,21422
3,767120,191220,200900,218640,21257
3,777890,188610,197690,211760,21124
3,788650,185230,195330,206110,21010
3,799410,181550,194100,201740,20902
3,810180,178010,194150,198660,20785
3,820940,175050,195460,196730,20652
3,831700,172910,197860,195760,20497
3,842470,171690,201010,195490,20325
3,853230,171230,204470,195640,20147
3,863990,171210,207740,195990,19979
3,874760,171200,210290,196370,19838
3,885520,170710,211610,196670,19734
3,896280,169310,211260,196820,19672
3,907050,166690,208900,196770,19648
3,917810,162690,204160,196470,19649
3,928570,157270,197260,195790,19656
3,939330,150600,188440,194560,19655
3,950100,143020,178080,192580,19639
3,960860,134840,166690,189660,19609
3,971620,126380,154850,185660,19574
3,982390,117970,143110,180500,19547
3,993150,109920,131990,174230,19540
4,003910,102490,121930,167020,19560
4,014680,095950,113240,159180,19605
4,025440,090510,106160,151090,19663
4,036200,086330,100780,143210,19711
4,046970,083550,097150,135980,19722
4,057730,082200,095290,129750,19658
4,068490,082260,095080,124790,19487
4,079260,083670,096270,121270,19193
4,090020,086040,098640,119050,18768
4,100780,089000,101930,117880,18214
4,111550,092120,105800,117510,17548
4,122310,094930,109920,117690,16793
4,133070,097020,113940,118230,15982
4,143840,098020,117520,119030,15148
4,154600,097720,120350,120100,14327
4,165360,096060,122180,121520,13550
4,176130,093160,122860,123400,12843
4,186890,089280,122280,125800,12225
4,197650,084800,120430,128720,11706
4,208410,080150,117350,132040,11290
4,219180,075790,113290,135480,10963
4,229940,072120,108490,138610,10709
4,240700,069350,103220,141020,10513
4,251470,067550,097800,142380,10362
4,262230,066680,092530,142500,10247
4,272990,066610,087730,141360,10161
4,283760,067080,083710,139140,10107
4,294520,067840,080670,136170,10090
4,305280,068600,078780,132900,10119
4,316050,069090,078060,129760,10202
4,326810,069140,078430,127150,10346
4,337570,068640,079710,125310,10554
4,348340,067580,081650,124310,10826
4,359100,066060,083900,124050,11147
4,369860,064230,086150,124280,11494
4,380630,062320,088210,124590,11842
4,391390,060520,090000,124640,12159
4,402150,058960,091500,124170,12416
4,412920,057700,092810,123030,12582
4,423680,056740,094020,121220,12634
4,434440,056050,095230,118780,12560
4,445210,055550,096480,115850,12356
4,455970,055170,097740,112550,12029
4,466730,054900,098860,108970,11599
4,477500,054720,099640,105150,11089
4,488260,054680,099820,101090,10526
4,499020,054860,099110,096760,09941
4,509780,055360,097390,092130,09359
4,520550,056300,094630,087160,08799
4,531310,057690,090890,081910,08272
4,542070,059530,086380,076450,07787
4,552840,061780,081380,070870,07348
4,563600,064310,076220,065260,06956
4,574360,066970,071240,059720,06610
4,585130,069590,066740,054290,06306
4,595890,071990,062940,049060,06039
4,606650,074000,059990,044070,05805
4,617420,075490,057880,039380,05598
4,628180,076400,056510,035060,05416
4,638940,076730,055730,031190,05258
4,649710,076530,055220,027860,05130
4,660470,075920,054740,025180,05036
4,671230,075030,054090,023260,04986
4,682000,074010,053130,022110,04990
4,692760,072940,051830,021740,05053
4,703520,071830,050220,022130,05178
4,714290,070650,048410,023220,05361
4,725050,069310,046540,024930,05596
4,735810,067720,044800,027160,05866
4,746580,065770,043320,029810,06157
4,757340,063390,042260,032770,06448
4,768100,060560,041690,035940,06725
4,778860,057300,041680,039220,06971
4,789630,053730,042180,042530,07176
4,800390,049980,043090,045740,07338
4,811150,046230,044250,048760,07457
4,821920,042670,045490,051470,07538
4,832680,039430,046600,053770,07585
4,843440,036620,047420,055570,07601
4,854210,034300,047800,056820,07594
4,864970,032500,047680,057470,07568
4,875730,031210,047050,057550,07529
4,886500,030420,046020,057070,07485
4,897260,030070,044760,056140,07443
4,908020,030150,043480,054840,07410
4,918790,030620,042410,053310,07391
4,929550,031430,041780,051670,07390
4,940310,032560,041700,050070,07401
4,951080,033990,042160,048600,07413
4,961840,035690,043050,047390,07413
4,972600,037610,044210,046450,07386
4,983370,039720,045410,045810,07318
4,994130,041950,046400,045430,07198
5,004890,044220,046990,045270,07025
5,015660,046410,047040,045250,06800
5,026420,048370,046470,045280,06535
5,037180,049920,045310,045270,06244
5,047950,050890,043650,045120,05945
5,058710,051120,041630,044740,05654
5,069470,050550,039390,044070,05385
5,080230,049200,037080,043080,05149
5,091000,047250,034800,041780,04945
5,101760,044970,032570,040190,04774
5,112520,042800,030380,038420,04632
5,123290,041170,028210,036580,04515
5,134050,040420,026040,034780,04420
5,144810,040750,023870,033090,04345
5,155580,042220,021730,031570,04290
5,166340,044660,019710,030240,04254
5,177100,047800,017930,029070,04237
5,187870,051210,016520,028030,04238
5,198630,054460,015590,027080,04257
5,209390,057130,015260,026180,04291
5,220160,058910,015600,025330,04337
5,230920,059640,016540,024550,04391
5,241680,059270,017980,023870,04445
5,252450,057850,019780,023350,04494
5,263210,055630,021780,023040,04528
5,273970,052810,023840,022960,04543
5,284740,049580,025820,023100,04533
5,295500,046070,027630,023410,04495
5,306260,042400,029200,023850,04432
5,317030,038650,030500,024300,04348
5,327790,034890,031550,024700,04249
5,338550,031210,032330,024940,04144
5,349320,027690,032850,024950,04037
5,360080,024390,033050,024650,03932
5,370840,021380,032890,024020,03827
5,381600,018710,032340,023050,03718
5,392370,016400,031360,021770,03600
5,403130,014430,029970,020220,03468
5,413890,012730,028220,018510,03321
5,424660,011270,026200,016750,03157
5,435420,009980,024040,015010,02982
5,446180,008830,021900,013380,02800
5,456950,007790,019930,011910,02617
5,467710,006860,018230,010620,02438
5,478470,006030,016880,009520,02266
5,489240,005340,015900,008600,02103
5,500000,004780,015240,007830,01946

3.6 Imputatie van de onderwijsscore

Als niet alle omgevingskenmerken van leerlingen bekend zijn, dan kunnen we niet direct een onderwijsscore vaststellen. In deze gevallen wordt de onderwijsscore geïmputeerd. Figuur 3.6.1 toont voor de geïmputeerde onderwijsscores de relatieve frequentie van de methode van imputatie uitgesplitst naar jaar. De methode van imputatie hangt af van welke gegevens ontbreken. Ongeveer 6% van de onderwijsscores is geïmputeerd in alle bestudeerde jaren. Van de groep kinderen waarvan de onderwijsscore is geïmputeerd, is de groep kinderen waarbij de onderwijsscore is geïmputeerd omdat de vader onbekend is met 59% het grootst in 2018 en ongeveer 54% in 2021. De groep kinderen waarbij de onderwijsscore is geïmputeerd omdat het kind in het COA- of IND-bestand staat was 25% in 2018 en 31% in 2021. Deze toename is consistent met een hogere asielinstroom vanuit met name Syrië. 

3.6.1 Methode van imputatie onderwijsscores
Methode van imputatie onderwijsscores2018201920202021
Score kind geïmputeerd, want moeder is onbekend2,62,52,52,6
Score kind geïmputeerd, want vader is onbekend58,754,955,253,7
Score kind geïmputeerd, want beide ouders zijn onbekend9,510,58,910,2
Score kind geïmputeerd, want kind in COA- of IND-bestand25,228,829,830,8
Score kind geïmputeerd, want NOAT kind niet in BRP3,93,33,72,7

3.7 Percentage geïmputeerde onderwijsscores per school

Figuur 3.7.1 laat de relatieve frequentie van het percentage geïmputeerde onderwijsscores per school uitgesplitst naar jaar zien. Het percentage geïmputeerde scores per school is redelijk stabiel over de tijd. 

3.7.1 Percentage geïmputeerde onderwijsscores per school
Percentage ge�mputeerde onderwijsscores per school2018201920202021
20% of meer7,57,17,17,2
10 tot 20%14,214,314,114,2
5 tot 10%24,72423,623,7
2,5 tot 5%25,825,525,225
1 tot 2,5%17,117,51818,1
minder dan 1%4,85,15,55,6
0%5,86,56,56,2

3.8 Asielstatus

Voor leerlingen die zijn geregistreerd als asielzoeker en/of een verblijfsvergunning3) hebben gekregen (hierna: asielleerlingen) zijn de omgevingskenmerken vaak onbekend. Omdat hier het risico op onderwijsachterstand groot is, wordt voor al deze leerlingen een vaste onderwijsscore gebruikt: het gemiddelde van de scores van de 15% laagst scorende leerlingen. Asielleerlingen dragen hierdoor sterk bij aan hoge achterstandsscores. 

3.8.1 Asielleerlingen
Asielleerlingen2018201920202021
1,842,052,062,14

3) Dit wordt afgeleid vanuit een bestand van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met kinderen die sinds 2014 zijn geregistreerd als asielzoeker en/of een verblijfsvergunning hebben gekregen.