Auteur: Jaap Walhout, Sebastiaan Looijen, Jochem Zweerink
Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs

6. Samenvatting en conclusie

Dit rapport beschrijft en analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van schoolvestigingen in het primair onderwijs tussen de jaren 2020 en 2021, en ontwikkelingen in onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken van leerlingen over de jaren 2018 tot en met 2021. De rapportage geeft een beeld van relevante ontwikkelingen op nationaal niveau. 

De voornaamste bevinding is dat achterstandsscores van de meeste schoolvestigingen tussen 2020 en 2021 weinig fluctueerden. De achterstandsscores voor een beperkt aantal schoolvestigingen schommelden wel sterk.  

De oorzaken van schommelingen in achterstandsscores van schoolvestigingen zijn in drie groepen in te delen, te weten veranderingen in onderwijsscores van leerlingen, veranderingen in de leerlingenpopulatie van een schoolvestiging en veranderingen in het aantal leerlingen op een schoolvestiging. 

Het imputeren van onderwijsscores en het imputeren van opleidingsniveau van ouders zijn de belangrijkste bronnen van fluctuaties in onderwijsscores. De onderwijsscores van asielleerlingen worden altijd geïmputeerd. Omdat zij bij imputatie vanwege de gekozen methodologie automatisch aan achterstandsscores bijdragen, kan de aanwezigheid van asielleerlingen tot schommelingen in achterstandsscores leiden. 

Daarnaast zijn de onderwijsscores tussen 2018 en 2021 gemiddeld licht gestegen. Het opleidingsniveau van met name moeders en het aandeel asielleerlingen zijn de afgelopen jaren eveneens gestegen en het aandeel ouders dat in de schuldsanering zit is gedaald. Beide ontwikkelingen zorgen voor hogere onderwijsscores.