Auteur: Hans Schmeets, Jeanet Exel, Anton ten Westenend, Dennis Martens
De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen

Referenties

CBS, StatLine (2021a). Vertrouwen in mensen, recht en politiek; Europese vergelijking.

Delhey, J. en K. Newton (2003). Who trusts? The origins of social trust in seven societies. European societies 5(2), 93-137. 

DWDD (2016). De Wereld Draait Door

Engbersen, G.,  M. van Bochove,  J. de Boom,  T. Etienne,  A. Krouwel, J. van Lindert, K. Rusinovic, E. Snel,  L. Van Heck,  en P. van Wensveen (2021a). De ongeduldige samenleving. De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Rotterdam: Erasmus School of Social and Behavioural Sciences & Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Engbersen, G.,  M. van Bochove,  J. de Boom,  J. Bussemaker,  B. el Farisi, A. Krouwel, J. van Lindert, K. Rusinovic,  E. Snel,  L. Van Heck,  H. van der Veen en P. van Wensveen (2021b). De Laag-Vertrouwensamenleving. De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland, vijfde meting. Rotterdam: Erasmus School of Social and Behavioural Sciences & Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. 

Fukuyama, F. (2010). Het vertrouwen moet terug. Trouw, 13-9-2010.

Miltenburg, E.  en J. Schaper (2020). Verwachte gevolgen van corona voor de opvattingen en houdingen van Nederlanders. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2020. 

OECD. (2017). OECD Guidelines on Measuring Trust. Parijs: OECD Publishing.

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York:  Simon & Schuster.

Putnam, R.D. (2007). E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century. The 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian Political Studies, 30(2), 137-174.

Putnam, R. D. i.s.m. S.R. Garret  (2020). The Upswing: How America Came Together a Century Ago and How We Can Do It Again. New York:  Simon & Schuster.

Rijksoverheid. (2017). Vertrouwen in de toekomst: regeerakkoord 2017-2021. Den Haag:  Ministerie van Algemene Zaken.

Rijksoverheid. (2021a). Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Coalitieakkoord 2021 – 2025 VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Den Haag:  Ministerie van Algemene Zaken.

Schmeets, H. (2018). Vertrouwen op de kaart. Statistische Trends, mei 2018, 1-21. 

Schmeets, H.  en J. Exel (2021). Vertrouwen van migranten in medemens en instituties, Statistische Trends, januari 2021.

Uslaner, E. (2002). The moral foundations of trust. Cambridge, UK: Cambridge University Press.