Auteur: Hans Schmeets, Jeanet Exel, Anton ten Westenend, Dennis Martens
De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen

4. Vertrouwen van Heerlenaren in 2020

In verband met het Heerlens-Heitje project heeft in de periode mei tot september 2020 een groep van ruim 1100 personen deelgenomen aan het enquête-onderzoek ‘Sociale samenhang en Welzijn’ van het CBS. Omdat zo veel bewoners meededen kunnen we regionale verdelingen in beeld brengen. Daaruit komt wederom naar voren dat de burger van Heerlen weinig vertrouwen in de medemens heeft: 52 procent zegt andere mensen wel te vertrouwen, terwijl 48 procent van mening is dat je voorzichtig moet zijn in de omgang met anderen. Dat is enkele procentpunten hoger dan het gemiddelde over de hele periode 2012-2019, maar past in een geleidelijk stijgend patroon. Heerlen laat forse verschillen zien in het vertrouwen tussen de regionale gebieden. Net als bij het vrijwilligerswerk, is ook nu een tweedeling te zien: waar een krappe minderheid van 48 procent in Heerlen-noord vertrouwen in de medemens heeft , is dit in Heerlen-zuid met 59 procent een duidelijke meerderheid.3)
3) Een nadere uitsplitsing is gedaan door Heerlen-noord te verdelen over Hoensbroek, Heerlerheide en Overig- Heerlen-noord, alsook Heerlen-zuid in Heerlerbaan en Overig Heerlen-zuid. In Hoensbroek geeft 47 en aan vertrouwen in andere mensen te hebben en in Heerlerheide 46 procent,  en in Overig-Heerlen-noord 52 procent. Van de inwoners van Heerlerbaan geeft 54 procent aan dat ze andere mensen vertrouwen, en met 61 procent spant Overig-Heerlen-zuid de kroon.