Interlandelijke adoptie in Nederland

Gebruikte bronnen

Gaag, M. van der & Duiven, R. (2013). Landelijk onderzoek Pesten 2012. Primair onderwijs. Zwolle: School & Innovatie Groep.

Hoksbergen, R. (2006). Vijftig jaar adoptie in Nederland. Een historisch-statistische beschouwing. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Kalmijn, M., Ivanova, K., Gaalen, R.I.A. van, Leeuw, S.G. de, Houdt, K. van, Spijker, F. van & Hornstra, M. (2018). A Multi-Actor Study of Adult Children and their Parents in Complex Families: Design and Content of the OKiN Survey. European Sociological Review, 34(4), 452-470.

Meulen, G., ter (2019). Adoption in the Netherlands. Preparation and post-care of adoptees, biological parents, adoption applicants and adoptive families in the Dutch adoption practice. Deutsches Jugendinstitut e.V.

Meulen, G. ter, Smeets, D. & Juffer, F. (2019). The relation between adult adoptees’ feelings about relinquishment, adoption and satisfaction with life. Adoption & Fostering, 43(2), 192-209.

Regt, S.J.S. de & Wingen, M. (2021). Interlandelijke Adoptie in Nederland - Onderzoeksdocumentatie. Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek.