Welke cijfers over huwelijken zijn er?

Het CBS heeft cijfers over het jaarlijkse aantal huwelijkssluitingen naar geslacht van de partners. Het aantal huwelijken per duizend inwoners staat in dezelfde tabel.

Daarnaast is er een StatLine-tabel over leeftijd, geslacht en burgerlijke staat van huwende personen.

Voor zowel huwelijkssluitingen als huwende personen is ook gedetailleerde informatie over de wederzijdse partners naar leeftijd, geslacht, rangnummer van het huwelijk en geboorteland beschikbaar in een uitgebreide tabel. Er kunnen allerlei selecties gemaakt worden, bijvoorbeeld naar leeftijdsverschil van de partners.

Verder zijn er cijfers over de duur van huwelijken en het aantal huwelijksjubilea.