Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Perioden Huwelijkssluiting Totaal huwelijkssluitingen (aantal) Huwelijkssluiting Huwelijkssluitingen, relatief (per 1 000 inwoners) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Totaal partnerschapsregistraties (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Totaal partnerschapsregistraties, rela.. (per 1 000 inwoners)
1950 83.110 8,2
1951 90.225 8,8
1952 87.402 8,4
1953 85.739 8,2
1954 88.103 8,3
1955 89.037 8,3
1956 92.272 8,5
1957 93.592 8,5
1958 91.508 8,2
1959 88.007 7,8
1960 89.100 7,8
1961 92.583 8,0
1962 93.144 7,9
1963 95.360 8,0
1964 102.913 8,5
1965 108.517 8,8
1966 111.912 9,0
1967 115.115 9,1
1968 117.534 9,2
1969 117.397 9,1
1970 123.631 9,5
1971 122.395 9,3
1972 117.532 8,8
1973 107.642 8,0
1974 109.607 8,1
1975 100.081 7,3
1976 97.041 7,0
1977 93.280 6,7
1978 89.090 6,4
1979 85.648 6,1
1980 90.182 6,4
1981 85.574 6,0
1982 83.516 5,8
1983 78.451 5,5
1984 81.655 5,7
1985 82.747 5,7
1986 87.337 6,0
1987 87.400 6,0
1988 87.843 6,0
1989 90.248 6,1
1990 95.649 6,4
1991 94.932 6,3
1992 93.638 6,2
1993 88.273 5,8
1994 82.982 5,4
1995 81.469 5,3
1996 85.140 5,5
1997 85.059 5,4
1998 86.956 5,5 4.626 0,29
1999 89.428 5,7 3.257 0,21
2000 88.074 5,5 2.922 0,18
2001 82.091 5,1 3.377 0,21
2002 85.808 5,3 8.321 0,52
2003 80.427 5,0 10.119 0,62
2004 73.441 4,5 11.156 0,69
2005 72.263 4,4 11.307 0,69
2006 72.369 4,4 10.801 0,66
2007 72.485 4,4 10.550 0,64
2008 75.438 4,6 10.842 0,66
2009 73.477 4,4 9.497 0,57
2010 75.399 4,5 9.571 0,58
2011 71.572 4,3 9.945 0,60
2012 70.315 4,2 9.224 0,55
2013 64.549 3,8 9.445 0,56
2014 65.333 3,9 10.363 0,61
2015 64.308 3,8 12.772 0,75
2016 65.249 3,8 15.706 0,92
2017 64.402 3,8 17.866 1,04
2018 64.315 3,7 19.830 1,15
2019 63.565 3,7 21.885 1,26
2020 50.233 2,9 24.136 1,38
2021 56.419 3,2 26.149 1,49
2022 70.608 4,0 24.128 1,36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over huwelijkssluitingen en partnerschappen onder de bevolking van Nederland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar wederzijds geslacht;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddeld aantal gesloten huwelijken per persoon naar geslacht;
- Partnerschapsregistraties naar wederzijds geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 13 juli 2023:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwelijkssluiting
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief het sluiten van een geregistreerd partnerschap.
Vanaf oktober 1994: huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.
Voor de periode 1953 tot en met september 1994: in Nederland gesloten huwelijken, ongeacht of de partners al dan niet in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Tot 1953 geldt de huidige definitie.
Totaal huwelijkssluitingen
Huwelijkssluitingen, relatief
Huwelijkssluitingen per duizend van de gemiddelde bevolking.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Partnerschapsregistraties
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Een in demografisch opzicht belangrijk onderscheid tussen het huwelijk en een partnerschap betreffen het ouderschap over uit de relatie geboren kinderen. De echtgenoot van een gehuwde vrouw die een kind krijgt, is automatisch de vader van het kind. De geregistreerd partner van een vrouw die een kind krijgt, is dat niet automatisch.
Welke partnerschappen zijn meegeteld?
Partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven.
Totaal gesloten partnerschappen
Totaal partnerschapsregistraties
Totaal partnerschapsregistraties, rela..
Totaal partnerschapsregistraties, relatief.
Totaal partnerschapsregistraties per duizend van de gemiddelde bevolking.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.