Bestaande huwelijken en partnerschappen; relatieduur, 1 januari

Bestaande huwelijken en partnerschappen; relatieduur, 1 januari

Relatieduur Perioden Bestaande huwelijken (aantal) Bestaande geregistreerde partnerschappen (aantal)
Totaal 2018 3.234.568 117.108
Totaal 2019 3.217.582 132.028
Totaal 2020 3.203.882 148.606
7 jaar 2018 65.073 6.735
7 jaar 2019 62.190 7.077
7 jaar 2020 62.553 6.551
25 jaar 2018 58.982
25 jaar 2019 55.600
25 jaar 2020 53.350
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over bestaande huwelijken en bestaande geregistreerde partnerschappen onder de bevolking van Nederland naar relatieduur. De cijfers geven de situatie weer op 1 januari.
Het aantal huwelijken en geregistreerde partnerschappen zijn benaderd via de aanwezige gehuwde vrouwen en vrouwen met een geregistreerd partnerschap op 1 januari. De relatieduur is de duur vanaf het begin van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 augustus 2023:
De cijfers per 1 januari 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers per 1 januari 2024 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bestaande huwelijken
Bestaande huwelijken in Nederland op 1 januari.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.
Bestaande geregistreerde partnerschappen
Bestaande geregistreerde partnerschappen in Nederland op 1 januari.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.

Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.