Voorschriften voor statistieken over overheidsfinanciën

© Harry Heuts / Fotojournalist

Bij het samenstellen van onze reguliere statistieken baseren wij ons op de handboeken van het Europese statistische bureau Eurostat. Correcte en internationaal afgestemde toepassing van de in deze handboeken vastgestelde regels stelt ons ook in staat om namens Nederland aan de diverse statistische verordeningen en -richtlijnen te voldoen. Denk hierbij aan het vaststellen van het tekort en de schuld volgens de EMU-normen. Het CBS heeft de taak deze indicatoren te berekenen en te rapporteren aan de Europese Commissie conform de buitensporige-tekortenprocedure.

De statistieken van de overheidsfinanciën zijn consistent met de Nationale Rekeningen. De richtlijnen voor het samenstellen van de Nationale Rekeningen zijn te vinden in het Europees systeem van Rekeningen versie 2010 (ESR 2010). Specifieke richtlijnen voor de samenstelling van cijfers over het tekort en de schuld van de overheid volgens de EMU-normen staan in het Engelstalige handboek voor de overheidsfinanciën: Manual on Government Deficit and Debt (MGDD). In het ESR 2010 zijn ook de te gebruiken classificaties voorgeschreven. De belangrijkste zijn de indelingen van de sectoren, economische transacties en de overheidsfuncties. Het ESR en MGDD en andere handboeken zijn hieronder te vinden.

Het merendeel van onze statistieken heeft een wettelijke basis. Dat kunnen Europese statistische verordeningen zijn, die zonder tussenkomst van nationale wetgeving direct Nederland ertoe verplichten statistieken te maken en gegevens te leveren aan Eurostat. Het kunnen ook richtlijnen zijn die pas een verplichting opleveren als zij in nationale wetgeving zijn opgenomen. Het CBS is in Nederland de aangewezen instantie om namens Nederland de statistieken over de overheidsfinanciën samen te stellen. De meest relevante verordeningen en richtlijnen zijn hieronder te vinden.