Berichtgevers

© ANP
Onze brondata zijn afkomstig van het Rijk (o.a. ministeries), agentschappen, gemeenten, provincies, waterschappen en andere instellingen en die tot de overheid behoren. Goede afspraken over de wijze van aanlevering van de data en de kwaliteit zijn belangrijk om de statistieken volgens de voorschriften op te kunnen stellen. Die afspraken leiden dan ook tot een periodieke stroom van financiële data van alle overheden en vele instellingen die tot de overheid behoren. Voor berichtgevers is aanvullende informatie hierover te vinden op de KREDO website, SISA website en de website voor centrale overheden. Met een aantal berichtgevers en samenwerkingspartners leggen wij de samenwerking in een overeenkomst vast.