Kennis en ervaring

Onze kennis en jarenlange ervaring op het gebied van statistieken over de overheidsfinanciën zijn bruikbaar voor beleid en onderzoek van diverse partijen (decentrale overheden, koepelorganisaties, ministeries, onderzoekscentra, planbureaus, universiteiten, enzovoorts). Deze kennis delen wij graag met iedereen. Hiertoe hebben wij onder meer een Expertgroep Overheidsfinanciën opgericht, waarin deelnemers van diverse organisaties, zoals de ministeries, planbureaus, organisaties voor lokale overheden en universiteiten vertegenwoordigd zijn.