Aanvullend statistisch onderzoek overheidsfinanciën

© ANP

Naast ons reguliere programma voeren wij ook aanvullend statistisch onderzoek uit. Zo verrichten wij onderzoeken voor ministeries als Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en Defensie. Voorbeelden van deze onderzoeken zijn hier te vinden. Voor specifieke vragen hierover kunt u contact opnemen met de Infoservice van het CBS.