Buurt, wijk en gemeente 2022 voor postcode huisnummer

Toedeling van buurten, wijken en gemeenten per 1 januari 2022 aan voorkomende uitgegeven combinaties van postcode en huisnummer op 1 augustus 2022.
Op aanvraag van Dienst DUO van het Ministerie van OCW wordt een koppeltabel afgeleid tussen alle uitgegeven postcode en huisnummer combinaties op 1 augustus 2022 in de BAG, ongeacht of bijbehorende verblijfsobjecten in gebruik zijn, en de buurten, wijken en gemeenten per 1 januari 2022.

Wanneer meerdere toevoegingen bij een huisnummer uitgegeven zijn worden deze samengenomen.

In voorkomende gevallen waarbij deze toevoegingen over meerdere buurten verspreid liggen wordt die buurt toegekend waarin de meeste woningen liggen.

Het CBS hanteert de buurtindeling van 1 januari in zijn buurtstatistieken. De gemeenten Weesp en Amsterdam zijn per 24 maart 2022 opgegaan in de nieuwgevormde gemeente Amsterdam. In deze tabel wordt de buurtindeling van Weesp en Amsterdam per 1 januari 2022 gehanteerd. Een nieuwe buurtindeling van de nieuwgevormde gemeente Amsterdam zal per 2023 worden toegepast.