Buurt, wijk en gemeente 2018 voor postcode huisnummer

Toedeling van buurten, wijken en gemeenten aan voorkomende uitgegeven combinaties van postcode en huisnummer op 1 augustus 2018.

Op aanvraag van Dienst DUO van het Ministerie van OCW wordt een koppeltabel afgeleid tussen alle uitgegeven postcode en huisnummer combinaties op 1 augustus 2018 in de BAG, ongeacht of bijbehorende verblijfsobjecten in gebruik zijn, en de buurten, wijken en gemeenten van 2018.

Wanneer meerdere toevoegingen bij een huisnummer uitgegeven zijn worden deze samengenomen. In voorkomende gevallen waarbij deze toevoegingen over meerdere buurten verspreid liggen wordt die buurt toegekend waarin de meeste woningen liggen.

Let op: de tabel met de gemeente-, wijk- en buurtcodes per combinatie van postcode-6 en huisnummer telt ruim 7 miljoen records, en is daarmee te groot om in Microsoft Excel te openen. De tabel is wel volledig in te lezen in verschillende andere programma’s, zoals Microsoft Access, Notepad ++, SPSS, R of Python.