Nieuwsbrief Globalisering november 2022

Thumbnail thema internationale handel

Nieuws

In deze nieuwsbrief houden we u elk kwartaal op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en actuele onderzoeken bij het CBS op het gebied van globalisering.

Nederland Handelsland 2022

Op 31 augustus is de nieuwste editie van Nederland Handelsland gepubliceerd. De publicatie bevat actuele en relevante informatie over de staat van internationalisering in Nederland.

Nederland Handelsland 2022, placeholder

Dat Nederland als kleine en open handelsnatie sterk vervlochten is met het buitenland wordt tijdens een crisis eens te meer duidelijk. De wereldwijde lockdowns, reisbeperkingen en andere voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te remmen, hadden in 2020 een onmiddellijke impact op productie, consumptie, handel, transport en investeringen. Tekorten aan cruciale onderdelen zoals chips en halfgeleiders namen gaandeweg 2020 en 2021 verder toe en een onevenwichtig herstel in vraag en aanbod in de wereldeconomie zorgde voor leveringsproblemen in productieketens, hogere transportkosten en fors gestegen prijzen van grondstoffen.

Deze editie is als webpublicatie in te zien en daarnaast zijn er vijf maatwerktabellensets beschikbaar met gedetailleerde data. Met een tegelijk gepubliceerd nieuwsbericht is bekend gemaakt dat de invoerprijzen in mei 2022 maar liefst 31 procent hoger lagen dan in mei 2021.

Onlangs gepubliceerd

Buitenlandse regelgeving beperkt Nederlandse dienstverleners

Op basis van de meest recente editie van de Internationaliseringsmonitor (belemmeringen in de dienstenhandel) is een nieuwsbericht naar buiten gebracht over de aard van die belemmeringen.

Overzicht belemmeringen dienstenhandel

Met name regelgeving in het buitenland beperkt het exportpotentieel van Nederlandse dienstverleners. Bedrijven moeten zich bijvoorbeeld registreren en voldoen aan bepaalde normen en standaarden om diensten te mogen leveren in dat land. Diverse vormen van regulering bemoeilijken de toegang van Nederlandse dienstenleveranciers tot buitenlandse markten of groei op die markten.

De export van diensten is goed voor 13 procent van het Nederlandse bbp en zorgt ook voor 13 procent van de totale werkgelegenheid. De omvang van de dienstenexport kan beperkt worden door natuurlijke belemmeringen (geografisch of cultureel) en niet natuurlijke belemmeringen zoals kwalificatievereisten, technische normen en vergunningsprocedures voor dienstverleners. Deze belemmeringen worden door de OESO gemeten aan de hand van de Services Trade Restrictiveness Index (STRI). Deze index weerspiegelt de handelsopenheid van dienstensectoren van landen.

De Internationaliseringsmonitor is na te lezen via deze link.

CBS-Wereldcafé VI en VII

Op 17 oktober 2022 hebben het CBS en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO uit Parijs) gepresenteerd in de zesde editie van het (virtuele) CBS-Wereldcafé.

Het thema was deze keer belemmeringen in de dienstenhandel.  Meer nog dan de handel in goederen heeft de handel in diensten de afgelopen jaren flink te lijden gehad. Naast recente belemmeringen die zijn ontstaan door de Covid-pandemie of wijzigingen in de Nederlandse belastingwetgeving, kunnen ook diverse non-tarifaire belemmeringen in de vorm van wettelijke beperkingen achter de grens een grote impact hebben op de handel in diensten. De presentaties worden binnenkort zichtbaar via deze link.

In de zevende editie, dat zal zijn op 14 november 2022, is het onderwerp: kwetsbaarheden in de toeleveringsketens van halfgeleiders. Drie partijen zullen hun inzichten aan het publiek delen: CBS, de Nederlandse chipfabrikant NXP Semiconductors en de OESO.

Een medewerkers van een chipfabriek waar microprosessors worden geassambleerd
© Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld

De wereldwijde tekorten aan halfgeleiders hebben het cruciale belang ervan onderstreept en kwetsbaarheden in de waardeketen van halfgeleiders blootgelegd. Dit heeft geleid tot oproepen van beleidsmakers om meer financiering om binnenlands onderzoek en productie van halfgeleiders in de Europese Unie en de Verenigde Staten te stimuleren. Een supply chain-gebaseerde analyse van halfgeleiders kan worden gebruikt om belangrijke verbanden en kwetsbaarheden te identificeren, zowel in een wereldwijde context als voor Nederland in het bijzonder.

Wil je deze editie van het CBS-Wereldcafé graag bijwonen? Dat kan zeker door even een mailtje te sturen naar internationalisering@cbs.nl. Hopelijk tot dan!

Overzicht nieuwe publicaties

Op de website van het CBS vindt u een aparte pagina Dossier Globalisering met nieuws en verdiepende onderzoeken ten aanzien van het thema. In de afgelopen maanden zijn (naast de reeds genoemde nieuwsberichten) onder andere de volgende nieuwsberichten op het gebied van globalisering verschenen:

Aanvullend statistisch onderzoek

Verder voert het CBS op verzoek aanvullend statistisch onderzoek uit. De resultaten van deze onderzoeken worden op de website van het CBS gepubliceerd.

 Interieurfoto's CBS Den Haag