Internationale handel

Aanvullend statistisch onderzoek

Deze tabel bevat informatie over de ingevoerde voedingsmiddelen door Caribisch Nederland naar aantal handelsbewegingen en waarde in de periode 2015-2019.

Factsheet met cijfers over de Nederlandse goederenhandel met China, met speciale aandacht voor de Nederlandse handel in landbouwgoederen.

Deze tabel bevat informatie over de aantallen goederenhandelaren (exporteurs en importeurs) met China, uitgesplitst naar bedrijfstak, in 2018.

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde dierlijke producten door Saba in 2019.

Exportgegevens van bedrijven zijn gekoppeld aan het ABR en verrijkt met relevante bedrijfsgegevens zoals bedrijfsactiviteit en bedrijfsgrootte.

Importwaarde van de landbouwproducten en het percentage hiervan dat in de eerste instantie bestemd is voor de binnenlandse markt.

Een beschrijvende analyse van de belangrijkste demografische kenmerken van de bedrijven die gebruikmaken van het instrument Starters International Business (SIB).

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2012-2018

Exportgegevens van bedrijven zijn gekoppeld aan het ABR en verrijkt met relevante bedrijfsgegevens zoals bedrijfsactiviteit en bedrijfsgrootte.

Dit onderzoek beschrijft naar aanleiding van aanhoudende geopolitieke spanningen in de wereldeconomie hoe Nederland, in het bijzonder het Nederlandse bedrijfsleven, afhankelijk is van producten uit China, Rusland en de VS.

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerd (onbewerkt en onbehandeld) vlees door Bonaire in 2012-2018.

Monitor maritieme sectoren in Nederland in 2017 en 2018

Goederenhandel van de regio Zuidoost-Noord-Brabant

De kwaliteit van Exiobase wat Nederland betreft wordt substantieel verbeterd door de data te harmoniseren met de data uit de Nederlandse nationale rekeningen.

Het rapport betreft een kwantitatieve analyse van het effect van de inzet van economische missies op de internationalisering van bedrijven.

In het eerste halfjaar van 2019 hebben in Nederland gevestigde bedrijven voor 2,7 miljard aan onderhoud, reparatie en leasediensten voor het buitenland verricht.

In-, uit- en doorvoer van goederen, waarde en brutogewicht per goederengroep, werelddeel, landengroep en vervoerwijze, per jaar, vanaf 2007.

Handel met Verenigd Koninkrijk door bedrijven in de regio Haaglanden, naar bedrijfstak en grootte bedrijven, 2016-2018.

Goederenexport van Nederland en van de topsector Agrifood, naar selecte regio’s en Nederland

Deze maatwerktabellenset beschrijft de bijdrage van de export naar het Verenigd Koninkrijk (goederen en diensten) in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Deze tabellen bevatten informatie over de invoer van klimaatregelingsapparatuur en auto's door Caribisch Nederland in de periode 2016-2018.

Tabel met cijfers over de export van verschillende typen (recyclebaar) afval in de periode 2010-2018, uitgesplitst naar bestemmingsland.

Tabel met de in- en uitvoerwaarde van aardgas in de periode 2000-2018.

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde groente en fruit door Caribisch Nederland in 2018.

Handel in goederen door Limburgse bedrijven met het Verenigd Koninkrijk, naar topsector, ZMKB en grootbedrijf.

De invloed van BFI's en entiteiten die daar sterk op lijken op de buitenlandse investeringen van het zelfstandig mkb.

informatie ontwikkeld over de handel in diensten op de Europese interne markt.

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2015-2017

Tabel met de goederenhandelsbalans van Nederland met de Verenigde Staten in 2005 en 2016, opgesplitst in goederen bestemd voor wederuitvoer en goederen voor eigen gebruik en van Nederlandse makelij.

Beschrijving van deelnemers aan economische missies in 2004-2016 en ontwikkeling van hun handel in goederen en diensten.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vier maatwerktabellen samengesteld over de goederenexport van de bedrijfstak agrifood en de topsector agrifood, op regionaal niveau voor de periode 2015-2017.

Cijfers over het aandeel handelaren én de waarde van de goederenhandel (in euro's) naar handelsland en goederensoort voor de Nederlandse provincies en Corop-gebieden

Internationale dienstenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden.

Multinationals en niet-multinationals in de Nederlandse economie, 2010-2016.

Dit onderzoek beschrijft de economische relaties met het Verenigd Koninkrijk vanuit het perspectief van zowel ondernemingen als internationale handel

Deze maatwerktabellenset laat zien hoeveel Nederlandse bedrijfstakken verdienen aan de export naar het Verenigd Koninkrijk voor de periode 2013-2017.

Deze tabellenset toont schattingen van de bestemmingen van de directe import uit het Verenigd Koninkrijk en het importverbruik per bedrijfstak

Deze tabellenset toont informatie over de Britse bedrijven in Nederland voor de periode 2012-2017

Deze tabellenset laat zien hoeveel werkgelegenheid per bedrijfstak verbonden is aan de export naar het Verenigd Koninkrijk

Deze tabellen geven inzicht in de goederenexport van bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Limburg.

Kenmerken van bedrijven met internationale handel in LED-lampen in 2017

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering.

Deze tabel bevat informatie over de invoer van dranken en tabak door Bonaire in 2017

Internationale handel in goederen van Nederland en provincie Limburg met China

In dit rapport wordt onderzocht of het winnen van het OHMF significant effect heeft op het exportsucces een jaar na het winnen van deze prijs.

De tabellen tonen toegevoegde waarde in bedrijfstakken dankzij export naar landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.

Kenmerken van bedrijven die zijn begonnen met het exporteren van goederen vóórdat zij begonnen met exporteren, 2015.

Goederenexport van Nederland en van de topsector Agrifood, naar selecte regio’s en Nederland

Deze maatwerktabel geeft informatie over de Nederlandse staalexport in 2017.

Literatuuronderzoek Invloed van import op exportsucces

Kenmerken van exporterende bedrijven naar geslacht ondernemer

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

Bedrijven met internationale handel in goederen en diensten. Toegevoegde waarde export.

Informatie over de landbouwexport naar Duitsland.

Informatie over de handel in palmolie sinds 2008.

De tabellen tonen de toegevoegde waarde in iedere bedrijfstak dankzij de export naar het Verenigd Koninkrijk.

Kerngegevens regio Zwolle, 2003-2016

Uitvoer van goederen inclusief wederuitvoer en exclusief aardgas per provincie.

Goederenexport van de bedrijfstak en topsector Agrifood van Nederland en de Limburgse Corop-gebieden.

Internationale dienstenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden

Het CBS en TNO hebben een compositie-analyse gemaakt van de economische structuur en –ontwikkeling in Limburg.

Internationale goederenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden.

Deze maatwerktabellen is het aandeel handelaren weergegeven ten opzichte van de totale bedrijvenpopulatie.

In deze maatwerktabellen is de invoer, uitvoer en wederuitvoer van goederen weergegeven naar handelspartner

Deze maatwerktabellen zijn samengesteld over de internationale goederenhandel naar goederensoort op provinciaal niveau.

Het belang van het midden-en kleinbedrijf voor de Nederlandse export in 2012

De bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan de Nederlandse economie

In dit rapport zijn drie afbakeningen van het zelfstandig MKB onderzocht naast de basisdefinitie op basis van omvang van de overkoepelende onderneming in Nederland.

Exportaandeel voor Chemische Industrie en Rubber- en Kunststofproductindustrie, Limburg.

Maatwerktabellen agrifood-gerelateerde goederenexport in Noord-Brabant en Gelderland

maatwerktabellen samengesteld over export van goederen van het agrocomplex en de topsector agrifood

Maatwerktabel goederenhandel agro complex Gelderland

Maatwerktabel goederenexport Noord-Brabant en Limburg

Aandeel handelaren en goederenhandel per provincie

Goederenhandel naar handelsland per provincie

Maatwerktabel internationale goederenhandel naar goederensoort per provincie

Exportwaarde uien in de jaren 2005, 2010, 2014 en 2015 naar land van bestemming.

De internationale handel in landbouwgoederen (in euro’s) van Nederland met Duitsland, België, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk.

Internationale handel van goederen (in euro's) van Nederland en Limburg met Turkije, Azerbeidzjan en China

Deze maatwerktabel beschrijft de waardeniveaus voor verslagjaar 2014 voor de statistiek internationale handel in goederen die kunnen worden gebruikt voor een reële vergelijking tussen 2014 en 2015.

In- en uitvoerwaarde naar Zwitserland in de eerste vier maanden van 2014 en 2015.

Invoer van ruwe aardolie per land in miljoen kilogram per land in de jaren 2008 tot en met 2014.

Wederuitvoer en uitvoer Nederlands product naar Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en China in 2006, 2009, 2012, 2013 en 2014 (t/m oktober).

Export van het Nederlands product naar EU-landen en de rest van de wereld in de periode 2002-2013.

Importwaarde mobiele telefoons in 2014.

In deze tabel cijfers over de bijdrage van de Nederlandse export aan de economie in de jaren 2010 tot en met 2013.

Wederuitvoer, uitvoer Nederlands product en totale Nederlandse uitvoer van goederen onderverdeeld naar land, 2006 tot en met 2013.

De import- en exportwaarde per provincie in 2012. Het betreft cijfers over de totale handelswaarde en de waarde per productegroep (SITC) en per land.

Totale invoer en de invoer mobiele telefoons en smartphones, januari 2007 tot en met oktober 2014.

Uitvoerwaarde van landbouwmachines en machines voor de voedingsindustrie, onderverdeeld naar export uit Nederlands product en wederuitvoer (jan-jun 2014).

Overzicht van de belangrijkste exportpartners van Nederland op basis van de cijfers in de periode januari tot en met augustus 2014.

Deze tabel toont voor een fors aantal bedrijfstakken de omzet, import, export en ook de import- en exportintensiteit. Deze intensiteit geeft aan hoe groot de import en export zijn in verhouding tot de omzet van een bedrijfstak.

Aandeel exporteurs in totaal aantal bedrijven in Nederland en aandeel exportwaarde boycotgoederen in totale exportwaarde per provincie, 2013

Nederlandse uitvoer, uitvoer naar Rusland en uitvoer boycotgoederen naar Rusland in 2013

Wederuitvoer, uitvoer Nederlands product en totale Nederlandse uitvoer van goederen onderverdeeld naar een aantal landen en productgroepen, 2002-2013. Deze tabel is op 20-08-2014 iets aangepast. Op het tabblad producten waren de cijfers voor wederuitvoer bij de verkeerde productgroepen gezet.

Cijfers over de economische groei, de ontwikkeling van de internationale handel en het Nederlands belang van de internationale handel van de opkomende markten.

Cijfers over de export van de landbouwproducten en de aan landbouw gerelateerde producten. Met detailinfo over MKB, aantal exporteurs en Duitsland.

Overzicht van landen waar de internationale goederenhandel van Nederland vooral bestaat uit de import van goederen.

De export- en importwaarde van de dienstenhandel in het eerste kwartaal van 2014.

Cijfers over export van landbouw gerelateerde producten van het Nederlands bedrijfsleven naar het Verenigd Koninkrijk. Bevat aantallen exporteurs en exportwaarde. Opdrachtgever: Nederlandse ambassade in Londen.

Cijfers over de werkgelegenheid in Nederland door de export per bedrijfstak in 2012.

Uitvoer naar Rusland door het Nederlandse bedrijfsleven. Cijfers over de belangrijkste bedrijfstakken en de export naar bedrijfsgrootte in 2013.

Cijfers over de buitenlandse investeringen door het MKB in 2011.

Cijfers over de internationale handel in goederen door het MKB in 2012.

Import en export van goederen per bedrijfstak en bedrijfsgrootte in 2012.

Export van EU-landen naar grote groeimarkten (China, India, Saoedi-Arabië en Indonesië) en kenmerken van grote groeimarkten in 2012.

Local business units in top sectors per region and their international orientation, 2011

Location Quotient of top sectors per COROP region, 2011

Deze tabel toont voor een fors aantal bedrijfstakken de omzet, import, export en ook de import- en exportintensiteit. Deze intensiteit geeft aan hoe groot de import en export zijn in verhouding tot de omzet van een bedrijfstak.

Aantal exporteurs van goederen.

De Nederlandse goederenhandel met Kroatië in 2011 en 2012.

Voorlopige cijfers over de Nederlandse invoer van goederen uit China in 2011.

Voorlopige cijfers over de totale maïsimport en de maïsimport uit Servië (volume en waarde) in de jaren 2011 en 2012.

Exportwaarde belangrijkste 25 exportlanden van Nederland in 2012 en de ontwikkeling hiervan ten opzichte van 2011.

De internationale handel van de EU-landen met Japan in de periode januari tot en met augustus 2011.

De Nederlandse export naar de EU-15 in twintig jaar tijd veel minder hard gegroeid dan de export naar nieuwe EU-landen en Europese landen buiten de EU. Het aandeel van de EU-15 binnen de Nederlandse export naar Europa is daardoor gedaald van 93 naar 85 procent en het aandeel van de overige landen is toegenomen van 7 naar 15 procent.

In de tabel staan cijfers over de totale uitvoer, de uitvoer van het Nederlands product en de wederuitvoer voor bijna honderd verschillende productgroepen. Bij ruim 57 procent van de totale uitvoerwaarde gaat het om de export van het Nederlands product. De verschillen per productgroep zijn groot. Voor sommige productgroepen is het aandeel Nederlands product bijna 95 procent en voor andere amper 20 procent.