Internationale handel

Aanvullend statistisch onderzoek

Invoer groente en fruit Caribisch Nederland, 2018-2019

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde groenten en fruit door Caribisch Nederland in 2018 en 2019.

Cijfers Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 2015-2019

Deze maatwerktabellenset van het CBS en Wageningen Economic Research beschrijft de economische prestaties van de Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Tuinbouwcijfers 2019

Deze rapportage van het CBS en Wageningen Economic Research beschrijft de economische prestaties van de bedrijven in de Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Uitvoerwaarde Nederlandse makelij

In de eerste vier maanden van 2020 is de export van goederen van Nederlandse makelij naar China met 500 miljoen euro gestegen tot 3,5 miljard euro. Tabel met de uitvoerwaarde van Nederlands product per maand.

Invoerwaarde zeedieren Caribisch Nederland, 2018-2019

Deze tabel bevat informatie over de invoerwaarde aan zeedieren door Caribisch Nederland in de periode 2018-2019.

Invoer uit Mercosur-landen naar bestemming, 2018

Deze maatwerktabel beschrijft voor het verslagjaar 2018 de invoer uit Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela (Mercosur)

Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2019

Deze maatwerktabellenset beschrijft de bijdrage van de export naar het Verenigd Koninkrijk (goederen en diensten) in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Import uit China en Hongkong

De waarde van de Nederlandse goederenimport uit China en Hongkong daalde in maart 2020 met 9 procent ten opzichte van maart 2019. In februari was de invoer al met 10 procent afgenomen.

Invoer voedingsmiddelen Caribisch Nederland, 2015-2019

Deze tabel bevat informatie over de ingevoerde voedingsmiddelen door Caribisch Nederland naar aantal handelsbewegingen en waarde in de periode 2015-2019.

Nederlandse goederenhandel met China, 2002 - jan. 2020

Factsheet met cijfers over de Nederlandse goederenhandel met China, met speciale aandacht voor de Nederlandse handel in landbouwgoederen.

Goederenhandelaren met China, 2018

Deze tabel bevat informatie over de aantallen goederenhandelaren (exporteurs en importeurs) met China, uitgesplitst naar bedrijfstak, in 2018.

Invoerwaarde aan dierlijke producten Saba, 2019

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde dierlijke producten door Saba in 2019.

Exportbestemmingen goederen en diensten per land en grootteklasse

Exportgegevens van bedrijven zijn gekoppeld aan het ABR en verrijkt met relevante bedrijfsgegevens zoals bedrijfsactiviteit en bedrijfsgrootte.

Importwaarde landbouwproducten, 2017

Importwaarde van de landbouwproducten en het percentage hiervan dat in de eerste instantie bestemd is voor de binnenlandse markt.

SIB-gebruikers: bereik en prestaties. Een beschrijvende analyse

Een beschrijvende analyse van de belangrijkste demografische kenmerken van de bedrijven die gebruikmaken van het instrument Starters International Business (SIB).

Internationale handel voor de regio Zwolle, 2012-2018

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2012-2018

Exportbestemmingen goederen en diensten MKB per sector

Exportgegevens van bedrijven zijn gekoppeld aan het ABR en verrijkt met relevante bedrijfsgegevens zoals bedrijfsactiviteit en bedrijfsgrootte.

Importafhankelijkheid van China, Rusland en de VS

Dit onderzoek beschrijft naar aanleiding van aanhoudende geopolitieke spanningen in de wereldeconomie hoe Nederland, in het bijzonder het Nederlandse bedrijfsleven, afhankelijk is van producten uit China, Rusland en de VS.

Invoerwaarde aan vlees Bonaire, 2012-2018

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerd (onbewerkt en onbehandeld) vlees door Bonaire in 2012-2018.

Maritieme monitor, 2017-2018

Monitor maritieme sectoren in Nederland in 2017 en 2018

Voetafdrukberekeningen met Exiobase

De kwaliteit van Exiobase wat Nederland betreft wordt substantieel verbeterd door de data te harmoniseren met de data uit de Nederlandse nationale rekeningen.

Effectmeting deelnemers aan economische missies

Het rapport betreft een kwantitatieve analyse van het effect van de inzet van economische missies op de internationalisering van bedrijven.

Export onderhouds-, reparatie- en leasediensten

In het eerste halfjaar van 2019 hebben in Nederland gevestigde bedrijven voor 2,7 miljard aan onderhoud, reparatie en leasediensten voor het buitenland verricht.

In-, uit- en doorvoer van goederen

In-, uit- en doorvoer van goederen, waarde en brutogewicht per goederengroep, werelddeel, landengroep en vervoerwijze, per jaar, vanaf 2007.

Handel Haaglanden met Verenigd Koninkrijk, 2016-2018

Handel met Verenigd Koninkrijk door bedrijven in de regio Haaglanden, naar bedrijfstak en grootte bedrijven, 2016-2018.

Goederenexport Agrifood naar regio en handelspartner

Goederenexport van Nederland en van de topsector Agrifood, naar selecte regio’s en Nederland

Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2018

Deze maatwerktabellenset beschrijft de bijdrage van de export naar het Verenigd Koninkrijk (goederen en diensten) in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

Invoer airco's en auto's Caribisch Nederland, 2016-2018

Deze tabellen bevatten informatie over de invoer van klimaatregelingsapparatuur en auto's door Caribisch Nederland in de periode 2016-2018.

Export van afval

Tabel met cijfers over de export van verschillende typen (recyclebaar) afval in de periode 2010-2018, uitgesplitst naar bestemmingsland.

In- en uitvoerwaarde van aardgas

Tabel met de in- en uitvoerwaarde van aardgas in de periode 2000-2018.

Invoerwaarde groente en fruit Caribisch Nederland, 2018

Deze tabel bevat informatie over de waarde aan ingevoerde groente en fruit door Caribisch Nederland in 2018.

Handel Limburg met Verenigd Koninkrijk, 2017-okt 2018

Handel in goederen door Limburgse bedrijven met het Verenigd Koninkrijk, naar topsector, ZMKB en grootbedrijf.

BFI's en buitenlandse investeringen van het zmkb

De invloed van BFI's en entiteiten die daar sterk op lijken op de buitenlandse investeringen van het zelfstandig mkb.

Diensten. Wie, wat, hoe en waar?

informatie ontwikkeld over de handel in diensten op de Europese interne markt.

Internationale handel voor de regio Zwolle, 2015-2017

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2015-2017

Handelsbalans met de VS

Tabel met de goederenhandelsbalans van Nederland met de Verenigde Staten in 2005 en 2016, opgesplitst in goederen bestemd voor wederuitvoer en goederen voor eigen gebruik en van Nederlandse makelij.

Deelnemers aan economische missies, 2004-2016

Beschrijving van deelnemers aan economische missies in 2004-2016 en ontwikkeling van hun handel in goederen en diensten.

Agrifood-gerelateerde goederenexport in Noord-Brabant

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vier maatwerktabellen samengesteld over de goederenexport van de bedrijfstak agrifood en de topsector agrifood, op regionaal niveau voor de periode 2015-2017.

Internationale handel in goederen provincie en Corop

Cijfers over het aandeel handelaren én de waarde van de goederenhandel (in euro's) naar handelsland en goederensoort voor de Nederlandse provincies en Corop-gebieden

Internationale handel in diensten per regio

Internationale dienstenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden.

Economische relaties met het VK

Dit onderzoek beschrijft de economische relaties met het Verenigd Koninkrijk vanuit het perspectief van zowel ondernemingen als internationale handel

Verdiensten aan VK per bedrijfstak

Deze maatwerktabellenset laat zien hoeveel Nederlandse bedrijfstakken verdienen aan de export naar het Verenigd Koninkrijk voor de periode 2013-2017.

Import uit het VK, verbruik per bedrijfstak

Deze tabellenset toont schattingen van de bestemmingen van de directe import uit het Verenigd Koninkrijk en het importverbruik per bedrijfstak

Britse bedrijven in Nederland

Deze tabellenset toont informatie over de Britse bedrijven in Nederland voor de periode 2012-2017

Werkgelegenheid dankzij VK per bedrijfstak

Deze tabellenset laat zien hoeveel werkgelegenheid per bedrijfstak verbonden is aan de export naar het Verenigd Koninkrijk

Goederenexport provincie Limburg, 2010-2016

Deze tabellen geven inzicht in de goederenexport van bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Limburg.

Internationale handel in LED-lampen, 2017

Kenmerken van bedrijven met internationale handel in LED-lampen in 2017

Indirecte export naar het Verenigd Koninkrijk

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het CBS-onderzoeksprogramma Globalisering.

Invoer van dranken en tabak door Bonaire 2017

Deze tabel bevat informatie over de invoer van dranken en tabak door Bonaire in 2017

Oranje Handelsmissiefonds - effectonderzoek winnaars

In dit rapport wordt onderzocht of het winnen van het OHMF significant effect heeft op het exportsucces een jaar na het winnen van deze prijs.

Verdiensten export naar diverse landen, 2015-2017

De tabellen tonen toegevoegde waarde in bedrijfstakken dankzij export naar landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.

Kenmerken van exportstarters, 2015

Kenmerken van bedrijven die zijn begonnen met het exporteren van goederen vóórdat zij begonnen met exporteren, 2015.

Goederenexport totaal en topsector Agrifood naar regio

Goederenexport van Nederland en van de topsector Agrifood, naar selecte regio’s en Nederland

Nederlandse staalexport naar bestemming, 2017

Deze maatwerktabel geeft informatie over de Nederlandse staalexport in 2017.

Het meten en toewijzing van milieudruk

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

Kerncijfers Globalisering

Bedrijven met internationale handel in goederen en diensten. Toegevoegde waarde export.

palmolie 2008-2017

Informatie over de handel in palmolie sinds 2008.

Verdiensten export naar Verenigd Koninkrijk, 2015-2016

De tabellen tonen de toegevoegde waarde in iedere bedrijfstak dankzij de export naar het Verenigd Koninkrijk.

Goederenexport exclusief aardgas per provincie

Uitvoer van goederen inclusief wederuitvoer en exclusief aardgas per provincie.

Goederenexport agrifood naar handelsland van Limburg

Goederenexport van de bedrijfstak en topsector Agrifood van Nederland en de Limburgse Corop-gebieden.

Internationale handel in diensten per regio

Internationale dienstenhandel van Nederlandse provincies en Corop-gebieden

Compositie analyse van de Limburgse economie

Het CBS en TNO hebben een compositie-analyse gemaakt van de economische structuur en –ontwikkeling in Limburg.

Aandeel handelaren en goederenhandel per provincie

Deze maatwerktabellen is het aandeel handelaren weergegeven ten opzichte van de totale bedrijvenpopulatie.

Goederenhandel naar handelsland per provincie

In deze maatwerktabellen is de invoer, uitvoer en wederuitvoer van goederen weergegeven naar handelspartner

Goederenhandel naar goederensoort per provincie

Deze maatwerktabellen zijn samengesteld over de internationale goederenhandel naar goederensoort op provinciaal niveau.

Aandeel MKB in buitenlandse handel en investeringen

In dit rapport zijn drie afbakeningen van het zelfstandig MKB onderzocht naast de basisdefinitie op basis van omvang van de overkoepelende onderneming in Nederland.

Exportaandeel Limburg.

Exportaandeel voor Chemische Industrie en Rubber- en Kunststofproductindustrie, Limburg.

Agrifood export in Noord-Brabant en Gelderland

Maatwerktabellen agrifood-gerelateerde goederenexport in Noord-Brabant en Gelderland

Agrifood-gerelateerde export van Regio FoodValley

maatwerktabellen samengesteld over export van goederen van het agrocomplex en de topsector agrifood

Exportwaarde uien 2005-2015

Exportwaarde uien in de jaren 2005, 2010, 2014 en 2015 naar land van bestemming.

Nederlandse landbouwhandel met Duitsland, Belgie, Frankrijk  en Verenigd Koninkrijk

De internationale handel in landbouwgoederen (in euro’s) van Nederland met Duitsland, België, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk.

Internationale handel van goederen

Internationale handel van goederen (in euro's) van Nederland en Limburg met Turkije, Azerbeidzjan en China

Niveaus internationale handel in goederen na teruglegging methodebreuk 2014-2015

Deze maatwerktabel beschrijft de waardeniveaus voor verslagjaar 2014 voor de statistiek internationale handel in goederen die kunnen worden gebruikt voor een reële vergelijking tussen 2014 en 2015.

In- en uitvoerwaarde naar Zwitserland

In- en uitvoerwaarde naar Zwitserland in de eerste vier maanden van 2014 en 2015.

Invoer ruwe aardolie per land, 2008-2014

Invoer van ruwe aardolie per land in miljoen kilogram per land in de jaren 2008 tot en met 2014.

Wederuitvoer en uitvoer Nederlands product naar Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en China

Wederuitvoer en uitvoer Nederlands product naar Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en China in 2006, 2009, 2012, 2013 en 2014 (t/m oktober).

Export Nederlands product, 2002-2013

Export van het Nederlands product naar EU-landen en de rest van de wereld in de periode 2002-2013.

Bijdrage export aan het bbp, 2010-2013

In deze tabel cijfers over de bijdrage van de Nederlandse export aan de economie in de jaren 2010 tot en met 2013.

Wederuitvoer, uitvoer Nederlands product per land, 2006 tot en met 2013

Wederuitvoer, uitvoer Nederlands product en totale Nederlandse uitvoer van goederen onderverdeeld naar land, 2006 tot en met 2013.

Import- en exportwaarde per provincie, 2012

De import- en exportwaarde per provincie in 2012. Het betreft cijfers over de totale handelswaarde en de waarde per productegroep (SITC) en per land.

Totale invoer, totale invoer mobiele telefoons en smartphones

Totale invoer en de invoer mobiele telefoons en smartphones, januari 2007 tot en met oktober 2014.

Uitvoerwaarde van landbouwmachines en machines voor de voedingsindustrie, jan-jun 2014

Uitvoerwaarde van landbouwmachines en machines voor de voedingsindustrie, onderverdeeld naar export uit Nederlands product en wederuitvoer (jan-jun 2014).

Belangrijkste handelspartners

Overzicht van de belangrijkste exportpartners van Nederland op basis van de cijfers in de periode januari tot en met augustus 2014.

Import- en exportintensiteit per bedrijfstak, 2009-2012

Deze tabel toont voor een fors aantal bedrijfstakken de omzet, import, export en ook de import- en exportintensiteit. Deze intensiteit geeft aan hoe groot de import en export zijn in verhouding tot de omzet van een bedrijfstak.

Aandeel exporteurs en aandeel exportwaarde boycotgoederen

Aandeel exporteurs in totaal aantal bedrijven in Nederland en aandeel exportwaarde boycotgoederen in totale exportwaarde per provincie, 2013

Wederuitvoer en uitvoer Nederlands product naar enkele landen en productgroepen, 2002-2013

Wederuitvoer, uitvoer Nederlands product en totale Nederlandse uitvoer van goederen onderverdeeld naar een aantal landen en productgroepen, 2002-2013. Deze tabel is op 20-08-2014 iets aangepast. Op het tabblad producten waren de cijfers voor wederuitvoer bij de verkeerde productgroepen gezet.

Economische groei en internationale handel opkomende markten, 1996-2013

Cijfers over de economische groei, de ontwikkeling van de internationale handel en het Nederlands belang van de internationale handel van de opkomende markten.

Landbouwexport (incl. de export van de aan landbouw gerelateerde producten), 2009-2013

Cijfers over de export van de landbouwproducten en de aan landbouw gerelateerde producten. Met detailinfo over MKB, aantal exporteurs en Duitsland.

Meest eenzijdige importrelaties, 2013

Overzicht van landen waar de internationale goederenhandel van Nederland vooral bestaat uit de import van goederen.

Export landbouw gerelateerde producten naar Verenigd Koninkrijk, waarde en aantallen exporteurs, 2009-2013

Cijfers over export van landbouw gerelateerde producten van het Nederlands bedrijfsleven naar het Verenigd Koninkrijk. Bevat aantallen exporteurs en exportwaarde. Opdrachtgever: Nederlandse ambassade in Londen.

Werkgelegenheid door export, 2012

Cijfers over de werkgelegenheid in Nederland door de export per bedrijfstak in 2012.

Uitvoer naar Rusland door het Nederlandse bedrijfsleven, belangrijkste bedrijfstakken 2013

Uitvoer naar Rusland door het Nederlandse bedrijfsleven. Cijfers over de belangrijkste bedrijfstakken en de export naar bedrijfsgrootte in 2013.

Buitenlandse handel door het MKB

Cijfers over de internationale handel in goederen door het MKB in 2012.

Export EU-landen naar grote groeimarkten en kenmerken grote groeimarkten, 2012

Export van EU-landen naar grote groeimarkten (China, India, Saoedi-Arabië en Indonesië) en kenmerken van grote groeimarkten in 2012.

Import- en exportintensiteit per bedrijfstak, 2009-2011

Deze tabel toont voor een fors aantal bedrijfstakken de omzet, import, export en ook de import- en exportintensiteit. Deze intensiteit geeft aan hoe groot de import en export zijn in verhouding tot de omzet van een bedrijfstak.

Handel met Kroatië

De Nederlandse goederenhandel met Kroatië in 2011 en 2012.

Nederlandse invoer van goederen uit China

Voorlopige cijfers over de Nederlandse invoer van goederen uit China in 2011.

Invoer maïs, 2011 en 2012*

Voorlopige cijfers over de totale maïsimport en de maïsimport uit Servië (volume en waarde) in de jaren 2011 en 2012.

Exportwaarde grootste exportbestemmingen van Nederland, 2012

Exportwaarde belangrijkste 25 exportlanden van Nederland in 2012 en de ontwikkeling hiervan ten opzichte van 2011.

EU-landen en de Internationale handel met Japan

De internationale handel van de EU-landen met Japan in de periode januari tot en met augustus 2011.

Nederlandse export in Europa

De Nederlandse export naar de EU-15 in twintig jaar tijd veel minder hard gegroeid dan de export naar nieuwe EU-landen en Europese landen buiten de EU. Het aandeel van de EU-15 binnen de Nederlandse export naar Europa is daardoor gedaald van 93 naar 85 procent en het aandeel van de overige landen is toegenomen van 7 naar 15 procent.

Uitvoer en wederuitvoer per product(groep), 2009

In de tabel staan cijfers over de totale uitvoer, de uitvoer van het Nederlands product en de wederuitvoer voor bijna honderd verschillende productgroepen. Bij ruim 57 procent van de totale uitvoerwaarde gaat het om de export van het Nederlands product. De verschillen per productgroep zijn groot. Voor sommige productgroepen is het aandeel Nederlands product bijna 95 procent en voor andere amper 20 procent.