Tevredenheid

De tevredenheid met het leven wordt gemeten op een schaal van 1–10, waarbij een score van 7 of hoger als ‘tevreden’ wordt gezien. Een score van 4 of lager wordt gezien als ‘ontevreden’ (zie Van Beuningen et al. (2014) voor meer informatie over hoe dit is bepaald).
Terug naar artikel