Uitleg figuur verdeling

De visualisatie toont aan of groepen op de 13 verschillende indicatoren een significant hogere (groen bolletje) of significant lagere (rood bolletje) welvaart hebben dan het landelijk gemiddelde. Een grijs bolletje betekent dat een groep niet afwijkt van het gemiddelde. Mannen en vrouwen worden met elkaar vergeleken in plaats van met het gemiddelde van de bevolking. Per indicator wordt met ruitjes (◊) aangegeven of de indicatorwaarde van een bevolkingsgroep zich, in termen van brede welvaart, relatief gunstig (groen) of relatief ongunstig (rood) heeft ontwikkeld ten opzicht van het basisjaar 2019. Daarbij wordt de ontwikkeling van een groep afgezet tegen de ontwikkeling van de gehele bevolking.
Terug naar artikel