Uitleg figuur stapeling

De stapelingsanalyse kijkt op individueel niveau hoe gunstige en ongunstige uitkomsten, gezien vanuit brede welvaart, zich opstapelen bij dezelfde personen en wat de kenmerken van die personen zijn. In de visualisatie is per bevolkingsgroep te zien bij welk deel er sprake is van stapeling van gunstige uitkomsten (groen) en van ongunstige uitkomsten (rood).
Terug naar artikel