Uitleg samenvattend figuur trends Sustainable Development Goals

De figuur geeft informatie over de trend (middellangetermijntrend gebaseerd op beschikbare datapunten in de jaren 2015–2022) van alle indicatoren in een SDG. De kleuren in de figuur geven aan welk deel van de indicatoren beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een stijging (groen) van de brede welvaart, een daling (rood) of geen stijging of daling (grijs).
Terug naar artikel