Veelgestelde vragen Personen

Veelgestelde vragen Algemeen Personen

Personen
Nee, u bent niet verplicht om mee te werken. Natuurlijk hopen we dat u wel mee wilt werken. Als u bent uitgenodigd, maakt u namelijk deel uit van een steekproef. In de steekproef vertegenwoordigt u als het ware heel veel andere inwoners van Nederland. Om een goed beeld te kunnen schetsen van ontwikkelingen in de samenleving, is het belangrijk dat iedereen die in de steekproef zit ook meedoet aan het onderzoek.

Bedrijven
Bedrijven zijn wel verplicht om mee te werken. Dit staat in de CBS-wet.

Het CBS kan bij persoonsenquêtes een beloning aanbieden voor deelname aan haar onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een prijs die verloot wordt of een cadeaubon die iemand ontvangt na deelname aan een onderzoek. De vorm en de hoogte van een eventuele beloning verschillen per onderzoek en dit wordt altijd duidelijk in de brief die u van het CBS ontvangt gecommuniceerd. Op de pagina van het onderzoek kunt u meer vinden over de eventuele Beloningen bij specifieke onderzoeken, of klik hier voor het algemene beleid rondom beloningen.

Deze app is nog in ontwikkeling. Bij het registreren van verplaatsingen kunnen soms nog dingen niet helemaal goed gaan.

1.Tijdlijn: Soms wordt een verkeerde tijd vastgelegd.
2.Data: Het is mogelijk dat een verplaatsing niet of niet helemaal juist wordt geregistreerd. Afstanden in km’s kloppen soms niet.
3.Dataverzameling uit: Als er iets mis gaat bij het uploaden van de data wordt de dataverzameling (nog) niet automatisch weer ingeschakeld. Dit kan ook na een update van de app optreden.
4..Data versturen: de data worden automatisch op de achtergrond periodiek verstuurd wanneer er een Wi-Fi verbinding beschikbaar is. Mocht dit niet gebeuren kunt u alle data handmatig versturen. Ga hiervoor naar Instellingen en klik op Upload Data.

...

Uw gegevens krijgt het CBS vrijwel altijd uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waar u woont. De gemeenten zijn volgens de wet verplicht om de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen te leveren aan het CBS. Het  CBS zorgt ervoor dat persoonsgegevens geheim blijven.

Brief
Het CBS stuurt altijd eerst een uitnodigingsbrief. In deze brief leggen we uit over welk onderzoek het gaat en hoe onze medewerker contact zoekt. Het kan zijn dat een van onze medewerkers langs komt, maar er zijn ook telefonische onderzoeken. In de brief staat ook waar u vragen kunt stellen.

Legitimatie
De CBS-medewerker kan zich altijd legitimeren met een pasje van het CBS. Als de medewerker aan de deur komt op een moment dat niemand thuis is, stopt hij of zij een kaartje in de brievenbus om te laten weten dat iemand langs is geweest. Als een tweede keer opnieuw niemand thuis is wordt een ander kaartje achtergelaten. Na de derde keer wordt een kaartje achtergelaten met een voorstel voor een afspraak en een 06-nummer.

...

 Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

U kunt de dataverzameling stoppen of onderbreken.

1. Open de CBS Verplaatsingen app
2. Ga naar instellingen
3. Schakel 'Verplaatsingen bepalen' aan of uit
4. Vergeet niet de app weer aan te zetten als u de metingen wilt laten voortzetten.

 Data verzameling aan- en uitzetten Android
Instellingen aanpassen op Android

Data verzameling aan- en uitzetten iOS

Instellingen aanpassen op IOS

Nee, dat is niet mogelijk. Het CBS werkt voor haar onderzoeken met steekproeven. Dat betekent dat we uit de bevolking van Nederland op toevalsbasis mensen selecteren voor een onderzoek. Voor enkele onderzoeken worden panels gebruikt. Dit zijn respondenten die meer dan eens benaderd worden. Maar ook die zijn het resultaat van een eerdere toevalssteekproef.


De klachtenregeling van het CBS (PDF) vind u hier.

U kunt uw klacht schriftelijk sturen aan het:

 

Centraal Bureau voor de Statistiek

Contactcenter CBS 

Postbus 4481
6401 CZ Heerlen

 

Nee, dat is (nog) niet mogelijk. In de brief die u van het CBS krijgt, staat hoe wij het onderzoek uitvoeren. Dat is op dit moment de enige manier waarop u kan deelnemen. Als er een medewerker bij u thuis moet komen, kunt u dus niet telefonisch meedoen. Als u telefonisch wordt benaderd kan het niet via internet, etc.


We zijn er bijzonder blij mee als u alle vragen beantwoordt. Soms vragen wij u naar privacygevoelige informatie, die u niet zomaar aan iedereen wil vertellen. U kunt er op vertrouwen dat het CBS uw privacy beschermt

Heeft u vragen?

Bel ons gerust op 045 570 66 27. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt ook mailen naar contactcenter@cbs.nl.

Is er iets mis gegaan met de registratie? Ga naar de Feedback Formulier en geef aan op welke dag er iets mis ging.

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

  • Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
  • Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
  • Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er tijdig nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

...

Bij een panelonderzoek houden we korte vervolggesprekken met deelnemers aan een bepaald onderzoek.

Bij sommige onderzoeken vraagt onze medewerker u na afloop of het CBS u nog eens mag benaderen. Dit kan zijn voor hetzelfde onderzoek of voor een ander onderzoek. Bijvoorbeeld bij de Enquête Beroepsbevolking: wij bellen een belangrijk deel van de mensen na het eerste gesprek nog vier keer. Dat doen we om de drie maanden. Zo kunnen we kijken of er veranderingen zijn in uw situatie. Die telefonische contacten zijn overigens heel kort.

...

Uw mobiele data wordt niet benut. De data wordt automatisch op de achtergrond periodiek verstuurd wanneer er een Wi-Fi verbinding beschikbaar is.

Het is ook mogelijk om handmatig alle data te versturen.

1.Open de CBS Verplaatsingen app
2.Klik op het 'tabblad Instellingen'
3.Druk op de knop 'Upload Data'

Data versturen Android

Data verzenden via Android

Data versturen iOS

Data verzenden via IOS

Ja. Het CBS maakt statistieken openbaar via nieuwsberichten en andere mediaproducties op www.cbs.nl Tabellen staan in de databank StatLine.

Belangrijk om te weten: Het CBS publiceert alleen statistische informatie als personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn.