© Martijn van de Griendt/Hollandse Hoogte

Leefstijlmonitor

We begrijpen dat CBS vragenlijsten op dit moment niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn in deze moeilijke tijden erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan en belang bij om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Uiteraard zoveel mogelijk via online vragenlijsten of telefonisch. In deze moeilijke tijd vertrouwen wij erop dat u zo vriendelijk bent uw medewerking te verlenen. Uw antwoord telt!

Dit onderzoek brengt gegevens over de leefstijl van de mensen in Nederland in beeld. In het ene jaar vragen we naar gegevens over bewegen, sporten en ongevallen, en in het andere jaar over rookgedrag en alcohol- en drugsgebruik. Bij dit onderzoek werkt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Consortium van de Leefstijlmonitor.

Naar de vragenlijst

Heeft u een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek? U kunt met uw gebruikersnummer en toegangscode direct deelnemen aan het Leefstijlmonitor onderzoek. 

Wilt u eerst meer weten over dit onderzoek? Lees dan verder.

Waarom dit onderzoek?

De overheid gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek om het beleid op het gebied van gezondheid en leefstijl te verbeteren.

Waarom ben ik uitgekozen?

Het CBS heeft willekeurig een klein aantal mensen geselecteerd uit de Basisregistratie Personen. De adressen liggen verspreid over heel Nederland. Niet elke inwoner kan betrokken worden bij dit onderzoek. Uw deelname is daarom belangrijk: u vertegenwoordigt in het onderzoek een groot aantal andere mensen in Nederland.

Uw gegevens zijn veilig

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens.

Beloningen

Bij de eerste brief die u van het CBS ontvangen hebt, ontving u een attentie ter waarde van € 5,-. Voor meer informatie over het algemeen beloningenbeleid van het CBS, vragen of klachten kunt u kijken op de algemene pagina Beloningen.

Resultaten

De resultaten zijn te vinden op: www.leefstijlmonitor.nl

Contact

Ga naar CBS Contact Center.

CBS medewerker aan de deur of telefoon?

Heeft u bezoek gekregen van een CBS medewerker, of bent u gebeld? Wilt u meer weten over hoe dat in zijn werk gaat? En vraagt u zich af welke maatregelen het CBS heeft genomen tegen het nieuwe corona-virus? Klik dan op: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur.

Relevante links

Recente artikelen