Ruim 4 op de 10 volwassenen bewegen voldoende

Een man is aan het joggen op de dijk langs de Berkelse Zweth.
© ANP / Hans van Rhoon
In 2022 voldeed 44 procent van de volwassenen aan de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. De helft van alle volwassenen deed voldoende aan matig intensieve inspanningen, zoals fietsen, tuinieren of zwemmen. 78 procent deed voldoende bot- en spierversterkende oefeningen, zoals hardlopen of voetballen. Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM.

Om te voldoen aan de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad moeten volwassenen elke week minimaal tweeënhalf uur aan activiteiten doen die tenminste matig intensief te noemen zijn, zoals fietsen of zwemmen, en dat verspreid over meerdere dagen in de week. Ook moeten ze minstens twee keer per week activiteiten doen die de botten en spieren versterken, zoals hardlopen.

Hoeveel Nederlanders voldoen aan de Beweegrichtlijnen?Infographic. 50% voldoet aan de eis van 2,5 uur per week matig intensieve inspanning (icoontje van fietsen, hardlopen). 78% doet 2 keer per week spier- en botversterkende activiteiten (icoontje voetbal en gewichten). 44% voldoet aan de Beweegrichtlijnen. Hoeveel Nederlanders voldoen aan de Beweegrichtlijnen? 50% 78% 44% 2,5 uur per week matig intensieve inspanningen 2x per week spier- en botversterkende activiteiten Legenda Voldoet aan de Beweegrichtlijnen
 

Meer mannen wekelijkse sporter

In 2022 voldeden ongeveer evenveel mannen als vrouwen van 18 jaar of ouder aan de Beweegrichtlijnen Meer mannen deden voldoende matig of zwaar intensieve activiteiten, terwijl meer vrouwen voldoende activiteiten deden die botten en spieren versterken. Meer mannen (52 procent) dan vrouwen (49 procent) sportten iedere week.

Van 75-plussers voldoet 1 op de 3 aan Beweegrichtlijnen

Van alle volwassenen voldeden 75-plussers het minst vaak aan de Beweegrichtlijnen: 29 procent. Van de 18- tot 35-jarigen voldeed 48 procent aan deze richtlijn. In deze leeftijdsgroep gaf 63 procent aan wekelijks te sporten, onder degenen mensen van 75 jaar of ouder was dat met 31 procent het laagst.

Voldoen aan Beweegrichtlijnen en sporten
LeeftijdVoldoen aan de Beweegrichtlijnen (%)Iedere week sporten (%)
18 tot 35 jaar48,263,2
35 tot 50 jaar45,354,1
50 tot 65 jaar44,045,2
65 tot 75 jaar45,444,5
75 jaar of ouder28,730,6
Bron: CBS, RIVM

Meer mensen met hbo- of universitaire opleiding voldoen aan de Beweegrichtlijnen

Van de 25-plussers met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, voldeed 49 procent aan de Beweegrichtlijnen, en zei 65 procent dat ze iedere week sportten. Van degenen die maximaal basisonderwijs of vmbo hebben afgerond, voldeed 35 procent aan deze richtlijnen, en gaf 30 procent aan elke week te sporten. Ook als we rekening houden met leeftijd zien we dat meer mensen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding aan de Beweegrichtlijnen voldeden, en aangaven wekelijks te sporten.

Voldoen aan Beweegrichtlijnen en sporten naar onderwijsniveau
OnderwijsniveauMaximaal vmbo-diploma (% personen van 25 jaar of ouder)Tussen vmbo-diploma en hbo-diploma (% personen van 25 jaar of ouder)Hbo-diploma of hoger (% personen van 25 jaar of ouder)
Voldoen aan Beweegrichtlijnen34,943,349,0
Elke week sporten30,045,465,2
Bron: CBS, RIVM

Minder Nederlanders voldoen aan Beweegrichtlijnen

De overheid heeft als doel gesteld dat in 2040 75 procent van de Nederlandse bevolking aan de Beweegrichtlijnen voldoet. Toen de Beweegrichtlijnen in 2017 werden ingevoerd, voldeed 47 procent van de volwassenen hieraan. In 2022 was dat 44 procent. Het percentage volwassenen dat voldeed aan het onderdeel (tenminste) matig intensieve inspanningen was in 2022 ook lager dan in 2017. Er deden in 2022 wel iets meer 18-plussers voldoende bot- en spierversterkende activiteiten dan in 2017. Het deel van de volwassenen dat zei iedere week te sporten bleef ongeveer gelijk.

Voldoen aan Beweegrichtlijnen
Beweegrichtlijnen2022 (% personen van 18 jaar of ouder)2017 (% personen van 18 jaar of ouder)
Voldoen aan Beweegrichtlijnen4446,9
Voldoende bot-en spierversterkende oefeningen78,176,3
Voldoende matig intensieve inspanningen50,154,5
Wekelijks sporten50,551,9
Bron: CBS, RIVM

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op de publicatie Nederland in cijfers 2023, dat in beeld en tekst antwoord geeft op 34 uiteenlopende vragen.